loading

2. Prefacja na Mszę za nowożeńców nr 80 – Małżeństwo obrazem Nowego Przymierza

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zawarłeś bowiem z Twoim ludem nowe przymierze, * aby odkupiony przez misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa * w Nim otrzymał uczestnictwo w boskiej naturze * i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie. * Ty sprawiłeś, że związek małżeński mężczyzny i kobiety * stał się znakiem hojnej łaski Chrystusa * i jako sakrament wprowadza nas, ludzi, * w niewysłowione plany Twojej zbawczej miłości. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty…