loading

2. Prefacja o Duchu Świętym nr 54 – Działanie Ducha Świętego w Kościele

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie , Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów * i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, * że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, * a wśród radości Tobie składa dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…

jest