loading

2. Prefacja o Wniebowstąpieniu nr 26 – Chrystus daje nam udział w swoim bóstwie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu * jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom * i na ich oczach wzniósł się do nieba, * aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając: Święty…

jest