loading

3. Prefacja na Mszę za nowożeńców nr 81 – Małżeństwo znakiem miłości Bożej

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty zechciałeś obdarzyć człowieka, stworzonego z Twej ojcowskiej dobroci, taką godnością, * że w małżeńskiej wspólnocie życia * utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. * Z miłości bowiem stworzyłeś człowieka * i ciągle go wzywasz, aby się kierował jej prawami, * bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. * Święty sakrament małżeństwa, który jest znakiem Twego umiłowania, * uświęca wzajemną miłość ludzką, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty…

jest