loading

5. Prefacja o zmarłych nr 90 – Odkupieni przez Chrystusa z Nim zmartwychwstaniemy

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, * ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią * i powołuje nas do nowego życia. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty…

jest