loading

5. Prefacja Zwykła nr 40 – Proklamacja misterium Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie, * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem, z nimi wołając: Święty…

jest