loading

[78] Prefacja na Mszę Krzyżma – Kapłaństwo Nowego Przymierza

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

     
Ty przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza * i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. * Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, * lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, * którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. * W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. * Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości.

     
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OLEJU CHORYCH
Błogosławieństwo oleju może odbyć się bezpośrednio po procesji
z darami, albo zanim biskup wypowie słowa doksologii
kończącej modlitwę eucharystyczną: Przez Chrystusa…

Boże, Ojcze wszelkiej pociechy, * Ty przez swojego
Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych, *
wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary: *
prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego
Ducha Świętego Pocieszyciela, * by Jego moc
przeniknęła ten olej, * który za Twoją sprawą
wydało żywe drzewo * dla pokrzepienia ciała. *
Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi,
by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha
każdego, * kto będzie nim namaszczony, *
aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób
i słabości. * Boże, niech to będzie Twój święty
olej dla nas przez Ciebie poświęcony, * w imię
naszego Pana Jezusa Chrystusa (który z Tobą
żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.)