loading

Prefacja na poświęcenie kościoła nr 83 – Misterium Świątyni Bożej

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze Święty, * składali dziękczynienie. Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, * aby wszędzie sławiono Twoje imię, * nie zabraniasz jednak poświęcać * miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędóW. * Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy wzniesiony pracą ludzi. * Jest on znakiem prawdziwej świątyni * i obrazem niebieskiego Jeruzalem. * Ty bowiem ciało Twojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy * uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia Bóstwa. * Z Twojej woli Kościół święty jest jak miasto * zbudowane na fundamencie Apostołów, * a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. * Świątynia ta powstaje z wybranych kamieni, * ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością, * w niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich * i jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystusa. Przez Niego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając:

jest