loading

Prefacja na poświęcenie ołtarza nr 84 – Ołtarz to sam Chrystus

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On będąc prawdziwym Kapłanem i prawdziwym Darem ofiarnym, * nakazał nam sprawować na wieki pamiątkę ofiary, * którą sam Tobie złożył na ołtarzu krzyża. * Dlatego lud Twój zbudował ten ołtarz, * który Tobie, Panie, z radością poświęcamy. * Miejsce to jest naprawdę święte, * tutaj bowiem składamy sakramentalną Ofiarę Chrystusa, * tutaj oddajemy doskonałą chwałę Bogu * i tutaj się dokonuje nasze odkupienie. * Tutaj przygotowany jest stół Pański, * przy którym Twoje dzieci karmione Ciałem Chrystusa, * gromadzą się jako jeden święty Kościół. * Tutaj wierni czerpią Twojego Ducha * ze zdrojów wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, * przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…