loading

Prefacja na śluby zakonne nr 82 – Życie zakonne naśladowaniem Chrystusa

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze święty, składali dziękczynienie * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On się narodził z Matki Dziewicy, * ludzi czystego serca nazwał błogosławionymi, * a swoim życiem uczył osiągać szczyty czystości. * On zawsze pragnął pełnić Twoją wolę * i stawszy się dla nas posłusznym aż do śmierci, * oddał się Tobie w doskonałej ofierze. * On wezwał do gorliwej służby Twojemu majestatowi * tych, którzy ze względu na Ciebie wyrzekają się wszystkiego na ziemi, * i zapewnił ich, że znajdą skarby w niebie. Dlatego z chórami Aniołów i Świętych * głosimy chwałę, razem z nimi wołając: Święty…

jest