loading

Prefacja o Przemienieniu Pańskim nr 45 – Przemienienie Pańskie zapowiada naszą chwałę

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze Święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, * a Jego ciało podobne do naszego * zajaśniało niezwykłym blaskiem. * W ten sposób umocnił serca uczniów, * aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, * którą sam zajaśniał jako jego Głowa. Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty…

jest