loading

PREFACJA O ŚW. MARII MAGDALENIE – Apostołka Apostołów

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, wszechmogący Ojcze, * wielki w miłosierdziu nie mniej niż w potędze, * zawsze wysławiali przez Chrystusa, naszego Pana.

     
On w ogrodzie jawnie ukazał się Marii Magdalenie, * która umiłowała Go żyjącego, * widziała konającego na krzyżu, * szukała złożonego w grobie, * i jako pierwsza uwielbiła Go zmartwychwstałego. On zaszczycił ją apostolską misją wobec apostołów, * aby dobra nowina nowego życia dotarła aż na krańce świata.

     
Dlatego i my, ze wszystkimi aniołami i świętymi, * wysławiamy Ciebie, Panie, z radością wołając: Święty…