loading

Prefacja o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny nr 61 – Chwała Maryi Wniebowziętej

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogurodzica Dziewica. * Ona pierwsza osiągnęła zbawienie * i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, * a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. * Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, * która wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…

jest