loading

Prefacja o Wszystkich Świętych nr 69 – Chwała niebieskiej Jerozolimy, naszej Matki

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, * niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. * W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry * wysławiają Ciebie na wieki. * Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary * i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, * których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą Świętych i Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty…