loading

Modlitwa eucharystyczna :: 5

Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

GC Wysławiamy Cię,
Ojcze święty: * Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, * a zwłaszcza w tej godzinie, * w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. * On, podobnie jak uczniom w Emaus, * wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

Kapłan skład ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami, mówi:

WK Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * ześlij swego Ducha na ten chleb i wino,

składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:

aby Twój Syn stał się obecny wśród nas * w swoim Ciele i w swojej Krwi.

W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.

On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, *

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla
BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.
Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ja na patenie i przyklęka

Podobnie wziął kielich z winem, * dzięki składając błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJNOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANANA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.
Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:
AKLAMACJA PIERWSZA

GC. Oto wielka tajemnica wiary.

Lud odpowiada

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA DRUGA

GC. Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Lud odpowiada

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

AKLAMACJA TRZECIA

GC. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Lud odpowiada

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA

GC. Tajemnica wiary.

Lud odpowiada

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami mówi:

WK Obchodząc pamiątkę naszego pojednania * głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. * Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, * przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. * Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy, * jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszechświata.
Wejrzyj, Ojcze święty, na tę Ofiarę: * jest nią Chrystus, * który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas * i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, * Ducha miłości, * Ducha Twojego Syna.

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA KOŚCIÓŁ
Modlitwa wstawiennicza za Kościół jest zawiązana tematycznie z prefacją. Dlatego zawsze należy odmówić modlitwę oznaczoną tą sama literą, którą oznaczono prefację.

A

Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu: * a więc naszego Papieża N., naszego Biskupa N., * kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. * Niech promieniują w świecie radością i ufnością, * niech postępują w wierze i w nadziei.

B

Umocnij swój Kościół Ciałem i Krwią swego Syna * i odnów w nas swoje podobieństwo. * Błogosław naszego papieża N., * naszego Biskupa N. ☐ * i nasz lud. * Niech wszystkie dzieci Kościoła * umieją rozpoznawać znaki czasu * i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. * Uczyń nas otwartymi i pełnymi gotowości wobec braci, * których spotkamy na naszej drodze, * abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, * radości i nadzieje, * oraz postępować razem na drodze zbawienia.

C

Umocnij swój Lud Chlebem życia i Kielichem zbawienia; * uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości * w jedności z naszym papieżem N., * i z naszym Biskupem N. ☐ * Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci; * oświeć nas światłem Twego słowa, * abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych, * spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. * Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, * sprawiedliwości i pokoju, * aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.

D

Spraw, by nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii. Umocnij więź jedności między wiernymi i kapłanami, * między kapłanami i naszym Biskupem N., ☐ * między biskupami i naszym Papieżem N. * W świecie rozdartym niezgodą * niech Twój Kościół jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju

2K Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, * którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, * i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości * i pełni życia w zmartwychwstaniu. * Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, * dojść do wiecznego życia, * gdzie nas oczekujesz. * Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami i Męczennikami, * (ze świętym N.)

Wymienia się imię świętego lub patrona

i wszystkimi Świętymi, * wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu.

Składa ręce.
Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i podnosząc je, mówi:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Lud odpowiada

Amen

Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na korporale.