loading

Modlitwa eucharystyczna :: 6

1. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA O TAJEMNICY POJEDNANIA
Kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

Ojcze prawdziwie święty, * od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, * abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty.

Kapłan składa ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami, mówi:

Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie * i ześlij swego Ducha, *

składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:

aby dary, które Ci składamy w ofierze, * stały się Ciałem i Krwią * umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, * w którym my także jesteśmy Twoimi synami.

składa ręce.
W formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wymawiać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie.

Byliśmy umarli z powodu grzechu * i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, * ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, * gdy Twój Syn, jedyny Sprawiedliwy, * wydał się w nasze ręce * i pozwolił się przybić do krzyża. * On zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią, * na znak wiecznego przymierza, * chciał obchodzić Paschy ze swymi uczniami.

Bierze chleb, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb * i dzięki Tobie składając, błogosławił, * łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla.
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, składa ją na patenie i przyklęka.
Następnie mówi:

Podobnie po wieczerzy, * wiedząc, że pojedna wszystko w sobie * przez krew wylaną na krzyżu,

bierze kielich, unosi go nieco nad ołtarzem i mówi:

wziął kielich z winem * i ponownie dzięki składając, *podał swoim uczniom, mówiąc:

lekko się pochyla.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Ukazuje ludowi kielich, stawia go na korporale i przyklęka.
Następnie rozpoczyna jedną z aklamacji:
AKLAMACJA PIERWSZA

GC. Oto wielka tajemnica wiary.

Lud odpowiada

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

AKLAMACJA DRUGA

GC. Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Lud odpowiada

Ile razy ten chleb spożywamy * i pijemy z tego kielicha * głosimy śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale

AKLAMACJA TRZECIA

GC. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Lud odpowiada

Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * Ty jesteś Zbawicielem świata.

AKLAMACJA CZWARTA

GC. Tajemnica wiary.

Lud odpowiada

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Następnie z rozłożonymi rękami mówi:

Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, * który jest naszą Paschą i naszym pokojem, * i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, * składamy Ci, Boże prawdziwy i wierny, tę Ofiarę, * która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą * w jedynej Ofierze Jezusa Chrystusa, * i daj nam moc Ducha Świętego, * abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, * zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości * z naszym Papieżem N. * i naszym Biskupem N. ?. * Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego królestwa * aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, * święci pośród Świętych, * z Najświętszą Dziewicą Maryją, * z Apostołami, * (ze świętym N.)

Wymienia się imię świętego z dnia lub patrona.

i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, * których polecamy Twojemu miłosierdziu. * Wtedy, pośród nowego stworzenia, * wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, * śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, * który wznosi się ku Tobie * od Chrystusa żyjącego na wieki.

Składa ręce.
Kapłan bierze patenę z hostią i kielich i podnosząc je, mówi:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie * Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego * wszelka cześć i chwała, * przez wszystkie wieki wieków.

Lud odpowiada:

Amen.

Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na korporale.