loading

2019.04.22 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocny

NIEWYGODNA PRAWDA

Zniknięcie ciała Jezusa z grobu, w którym je złożono, stało się niepodważalnym faktem. Nie mogli temu zaprzeczyć ani żołnierze, którzy pilnowali grobu Jezusa, ani arcykapłani, którzy skazali Jezusa na śmierć. Nikt z przebywających w tym czasie w Jerozolimie nie mógł zaprzeczyć temu wydarzeniu. Ciało zmarłego Jezusa zniknęło z grobu. Co się więc stało?
Zarówno pierwsi świadkowie, jak i cały Nowy Testament, a także bogata Tradycja chrześcijańska dają na to pytanie jasną i jednoznaczną odpowiedź. Powodem zniknięcia ciała Jezusa z grobu było Jego Zmartwychwstanie. Święty Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy w swym pierwszym kazaniu, mówiąc o Jezusie, wyraził tę prawdę w sposób zdecydowany: Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim (Dz 2, 24).
Nie wszyscy jednak, jak wiemy, przyjęli tę prawdę do wiadomości. Wspomina o tym dzisiejsza Ewangelia. Dla arcykapłanów prawda o zmartwychwstaniu Jezusa była tak bardzo niewygodna, że posunęli się do manipulacji i kłamstwa, aby tylko nie wyszła na jaw. Przyjęcie przez cały lud tej prawdy spowodowałoby całkowitą kompromitację arcykapłanów i w konsekwencji utratę sprawowanej przez nich władzy. Ale to przecież dla jej zachowania zabili. Mając wybór pomiędzy prawdą i skruchą a kłamstwem i władzą arcykapłani wybrali to drugie.
Ich historia może być dla nas przestrogą. Broniąc swych pozycji, możemy mijać się z prawdą. Broniąc siebie, możemy siebie na zawsze utracić. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je (Łk 9, 24).