loading

2019.05.03 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

NASZA KRÓLOWA

Dziś w świecie polityki rzadko spotykamy koronowane głowy państwa, ich obecność jest bardziej honorowa niż strategiczna. Jednak przez wieki bycie królem, królową było najwyższą godnością. Czego może nauczyć nas królowa? Jakie są jej zadania?
Królowa stoi na straży wartości. Jest pewne dobro moralne i społeczne jej powierzone jako skarb do ustrzeżenia i pomnażania. Królowa troszczy się o swoich poddanych, o ich dobrobyt i rozwój, o dobro wspólne. Królowa chroni i broni granic terytorium swego królestwa. Dąży do pokoju, lecz kiedy trzeba, potrafi zawalczyć o bezpieczeństwo.

Maryja nie pochodzi z rodziny królewskiej. Maryja jest Królową, bo Jej Syn jest Królem. Jezus przynosi na ziemię Boże królestwo, które nie jest królestwem władzy i przemocy, lecz królestwem łaski, prawdy i miłosierdzia. Jezus najpełniej objawia swoje królowanie z krzyża. A pod krzyżem Maryja, jako Królowa, staje się, z woli Jezusa, także Matką każdego z nas: „Oto Matka twoja”.
Jeśli przyjmiesz Maryję jako Matkę do swojego życia, Ona pomoże Ci wejść do królestwa, które przynosi Jezus. Maryja jest nie tylko Królową poszczególnych osób, jest Ona Królową naszego narodu, Królową Polski. Sami Ją o to poprosiliśmy i wielokrotnie ponawialiśmy Jej nasze oddanie. Prośmy naszą Królową za naszą ojczyznę. Niech Ona pomaga nam strzec wartości moralnych, społecznych i religijnych. Niech inspiruje nasze serca do poszukiwania wspólnego dobra i ducha dialogu. Niech uczy nas bronić bezpieczeństwa naszej ojczyzny, poczynając od budowania pokoju, przebaczenia i pojednania w naszych sercach.

jest