loading

2019.09.08 – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

POJĘTNOŚĆ
Znaleźć zrozumienie w gronie najbliższych osób to rzecz szczególnie cenna. Słowo Boże uzmysławia nam, że Bóg także szuka zrozumienia u ludzi. Czy jednak je znajduje?
W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości
możemy zauważyć sporo sceptycyzmu w tym
zakresie. Skoro poznanie świata ziemskiego
przychodzi ludziom z tak wielkim mozołem, co
można powiedzieć o świecie wiecznym? Do
dziś nie mamy w pełni skutecznych lekarstw
na rozmaite choroby. Często nie odnajdujemy
ich również na tę dolegliwość, którą jest
duchowa martwota i brak znajomości Boga.
On jednak działa i zaprasza do tego, byśmy
poznali Jego serce. W drugim czytaniu
(List do Filemona) usłyszymy historię o tym,
jak przez konkretne wydarzenie Bóg dotykał
także serc jego bohaterów. Do św. Pawła
przyszedł niewolnik, Onezym, który uciekł ze
służby od Filemona. Paweł przyjął jego pomoc
w wymiarze fizycznej pracy i dał mu wsparcie
w wymiarze duchowym. Dzięki temu Onezym
stał się chrześcijaninem. Został ubogacony
w dobra, które sięgają w wieczność. Odesłany
do Filemona miał stać się już kimś więcej
niż sługą-niewolnikiem:
bratem. Taka przemiana jest
możliwa tylko w Chrystusie.
Dlatego trudno wyobrazić
sobie, że niewolnictwo mogłoby
się skończyć, gdyby
nie chrześcijaństwo.
Jezus wezwie w Ewangelii
swoich uczniów do tego,
by wyrzekali się nawet najbliższych
i samych siebie.
I tu trudno także o postawę
serca bez więzi z Chrystusem.
Nie chodzi Mu jednak
o to, by ludzie szukali pustego cierpienia. Raczej
by byli gotowi słuchać Go i dać Mu pierwszeństwo
w swoim życiu. Jednak dla wielu
z nas nadal są to słowa niepojęte…