loading

2019.09.29 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

ODMIENNE LOSY
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

     Życie jest niesprawiedliwe. Ilustruje to historia  bogacza i Łazarza. Nie wszyscy na ziemi żyją szczęśliwie, chociaż bardzo tego pragną.

     Bogacz opływał w dostatki, doznając rozkoszy i przyjemności. Nędzarz leżący nieopodal jego domu – przeciwnie. Jego marzeniem była kromka chleba i skromna jałmużna. Obaj byli ze sobą związani, ale ich drogi radykalnie rozeszły się po śmierci (Ewangelia).

     Bogacz został potępiony nie za majątek, wygodne i beztroskie życie, ale za obojętność wobec potrzebującego, egoizm i ślepotę. Wybrał życie całkowicie skupione na sobie. Był szczęśliwy na ziemi, nie dzieląc się szczęściem. Podobną postawę przyjęli mieszkańcy Syjonu i Samarii, którym prorok Amos wyrzuca, że nie martwią się upadkiem i nędzą swego narodu. Ich również czekało rozczarowanie: utrata spokoju i dobrobytu (pierwsze czytanie).


     Chrystus wzywa, byśmy troszczyli się nie tylko o siebie, ale i o innych. Współczesnymi „łazarzami” są miliony ludzi w Afryce, Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej, żyjące w nędzy i pozbawione nadziei. To ci, którzy spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem, są poniżani i wykluczani. Słabi i bezradni wobec przemocy bogatych i możnych. Wśród nich pracują misjonarze. Głoszą im Ewangelię i przywracają nadzieję przez dzieła miłości bliźniego. Ocierają łzy, karmią, leczą oraz przyodziewają. Pozwalają im doznać miłości Bożej i braterstwa ludzi. Dołączmy do nich modlitwą i ofiarami, zwłaszcza w październiku, który niedługo się rozpocznie, a który z woli papieża Franciszka jest Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Spójrzmy uważnie na „łazarzy” i potraktujmy ich obecność jako łaskę. Módlmy się, byśmy nie utracili wrażliwości serca na ich potrzeby.

ks. Zbigniew Sobolewski