loading

2019.10.20 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

JEZUS CIĘ PROSI: POMÓŻ MI ZBLIŻYĆ SIĘ DO NICH…
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Pytanie to szokuje, zawstydza i z pewnością skłania do refleksji: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? I co ważne, pytanie to skierowane jest także do Ciebie.

     
Na szczęście przeżywamy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Co więcej, przeżywamy ją w trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. A zatem o wiele łatwiej niż zazwyczaj uświadomić sobie, czemu służy działalność misyjna i jakie są jej formy. I chyba łatwiej też przekonać się, że ja również jestem uczniem-misjonarzem. Powołanym, by naśladować Jezusa, ale i głosić go innym. W jaki sposób? Piękne wskazania daje nam liturgia słowa. Wytrwale wspierać dzieło misji naszą modlitwą i innymi darami duchowymi. Nie tylko dziś, ale często „wznosić ręce” na wzór Mojżesza. Poza tym pokazywać, że kroczę za Jezusem i kieruję się Jego nauką w codziennym postępowaniu, jak nakazał św. Paweł Tymoteuszowi. Czy tylko?


     Papież Benedykt XVI napisał kiedyś, że Niedziela Misyjna, to swoisty rachunek sumienia. Co zrobiłem dla misji przez mijający rok? W obecnym roku cały Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma taki charakter. I jest zarazem zachętą: z wytrwałością ewangelicznej wdowy włącz się w dzieło misji, duchowo i materialnie. Pamiętaj, że, wspierając każdą misyjną inicjatywę, stajesz się misjonarzem. W osobach ewangelizatorów i misjonarzy stajesz w Afryce, na wyspach Pacyfiku czy w Amazonii. I odpowiadasz w ten sposób na pragnienie Jezusa skierowane także do Ciebie. On chce bowiem zbliżyć się do swojego ludu i tych, którzy Go szukają – jak uczy papież Franciszek.

ks. Tomasz Atłas

jest