loading

2019.12.01 – 1 NIEDZIELA ADWENTU

PORANEK


Wiemy jak trudno wstać wcześnie rano. Lecz gdy się to uda, odkrywamy piękno tej chwili. Cisza poranka. Czas, jaki przed nami. Delikatne, ale zdecydowane światło. I wszytko staje się nowe!

     
W moim życiu religijnym mam też taki poranek, to Adwent. Święty Paweł mówi nam dzisiaj: „teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu” (Rz 13, 11).

     
Gdy wstajemy, zastanawiamy się, „w co się ubrać?”. W poranek Adwentu św. Paweł doradza nam: „przyobleczmy się w zbroję światła!” (Rz 13, 12). To strój na Adwent, jest potrzebny do walki duchowej.

     
Poranek Adwentu, to moja gotowość. Na narodzenie mego Pana i Króla. Na drugie przyjście tryumfującego Jezusa. Pierwsze przyjście już się stało, co rok przeżywam je na nowo. Przygotowuje mnie ono na to drugie przyjście.

     
W dzień Bożego Narodzenia Jezus rodzi się osobiście dla mnie. W dzień końca świata Jezus przyjdzie osobiście do mnie. Nie przyjdzie jak złodziej, aby ukraść moje życie. On przyjdzie jak Gospodarz mojego życia, aby dać mi życie wieczne. Będzie to też czas sądu, „jeden będzie wzięty, drugi zostawiony” (Mt 24, 40). Czas wskazania dobra i ostatecznego oddzielenia zła.

     
W poranek Adwentu przygotowuję się do spotkania z Jezusem. Tym Nowonarodzonym, tym przychodzącym po mnie w godzinie śmierci i tym przychodzącym w chwale na końcu czasu. Aby w dzień spotkania w mym sercu brzmiał psalm: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do domu Pańskiego!» Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem…” (Ps 122, 1-2)

o. Tomasz Słowiński, dominikanin

Duchowość liturgiczna (cz. 1)


Duchowość liturgiczną chrześcijan stanowią ich doświadczenia i przeżycia miłości Trójcy Świętej.

     
Jest „udziałem wspólnoty wierzących w Boga w stwórczej i przekształcającej miłości Bożej w stosunku do świata; udziałem w łasce Pana, którą «szczodrze wylał w postaci wszelkiej mądrości i rozumienia przez to, że nam objawił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów» (Ef 1, 9-10). W sercu tej duchowości znajduje się Misterium Paschalne Chrystusa”.

     
Duchowość liturgiczną stanowi realizowanie przez chrześcijanina pragnienia kierowania się na co dzień zasadami, o których mówi liturgia, oraz czerpania zawartych w niej łask Bożych. Oczywiście – zaznaczyć trzeba wyraźnie – duchowość tę stanowi kierowanie się treściami świętych celebracji i zawartymi w nich darami Bożymi nie tylko podczas sprawowania liturgii, lecz także w każdej sytuacji życia. Taka postawa sprawia, że wszystko, co wypełnia życie takiego chrześcijanina, wynika z liturgii – jako ze źródła, i do niej zmierza – jak do szczytu (za pomocą obrazu szczytu i źródła zilustrował liturgię Sobór Watykański II: „szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła, i źródło, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10)). Duchowość liturgiczną wyraża zatem dynamiczna jedność wiary i jej urzeczywistnianie w życiu przez ludzi żyjących w określonych warunkach. To styl życia religijnego, stanowiący praktyczny sposób realizowania ideału chrześcijańskiego, o jakim mowa w świętych obrzędach liturgicznych. To zgodność między celebracją i codziennym życiem, w których wierni mają jednoczyć się ze zbawczymi tajemnicami naszego Pana – Jezusa Chrystusa.

     
Duchowość, o jakiej mowa, oznacza osobistą praktykę życia duchowego wierzącego, prowadzącą do osobowej relacji z Bogiem, do świętości.Podczas celebracji liturgicznych chrześcijanin poznaje bowiem, jaka ma być jego pobożność, która w określonych warunkach życia doprowadza do zjednoczenia z Bogiem. Przez coraz bardziej czynny udział w sprawowanym kulcie wierny może przeżywać doświadczenie duchowe, polegające na świadomym, całościowym i osobowym przyswojeniu tajemnic wiary i łask sakramentalnych. W ten sposób zgromadzony na liturgii lud odpowiada wiarą, nadzieją i miłością na udzielającą się w Chrystusie miłość Bożą. Zbawiciel bowiem nie przestaje działać w Kościele i w świecie, łącząc z sobą wspólnotę ludu Bożego.

ks. Paweł Maciaszek,
W bliskości Boga, jak żyć liturgią?,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 13-14.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://www.edycja.pl/produkty/czasopisma/dzien-panski/prenumerata

jest