loading

2019.12.29 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

RODZICE TO CI,KTÓRZY DAJĄ ŻYCIE


Zadaniem każdej rodziny jest dawać życie. Nie tyle rodzić dzieci, co dawać życie. Niby to to samo, a jednak nie każdy, kto rodzi dzieci, daje życie. Z innej strony wielu tych, którzy nie mają własnych dzieci, potrafi dawać innym prawdziwe życie.

     
Święty Józef swoim przykładem jasno pokazuje, na czym polega bycie rodzicem, zwłaszcza ojcem. Choć nie był biologicznym tatą Jezusa, chciał zapewnić Maryi i Jemu bezpieczeństwo. W ten sposób nie tylko chronił bezbronnego Syna przed agresją Heroda. Przede wszystkim chciał ochronić Jego wielką misję, Jego powołanie, z jakim przyszedł na ten świat.

     
To jest najpoważniejsze zadanie rodziców, ojców i matek. Ochronić w dziecku Boży plan wobec niego. Pomóc mu wzrastać fizycznie, w relacjach, intelektualnie, ale przede wszystkim w powołaniu. Nie chodzi o to, by dziecko stało się tym, kim chcą jego rodzice czy dziadkowie. Chodzi raczej o to, by rodzice pomogli mu stać się tym, kim ono powinno być.

     
Święty Józef jasno ukazuje, jak to zrobić. Warto słuchać Boga, żyć w bliskiej relacji z Nim. Warto nie ignorować objawień i ufać Bożej Opatrzności. Warto czytać znaki czasu, a kiedy trzeba, reagować z odwagą. Warto rozpoznawać zagrożenia i wiedzieć, kiedy wrócić. Przede wszystkim warto mieć bliską relację w małżeństwie, z żoną, mężem – gdyż dla dziecka małżeństwo, dom, to jest jedyny świat, jaki istnieje.

     
Dziecko odkryje własne powołanie tylko wtedy, gdy doświadczy miłości. Miłości natomiast doświadcza zwłaszcza wtedy, gdy widzi dojrzałą, zadbaną, otwartą i szczerą relację między rodzicami.

ks. Tomasz Wasilewski, paulista

Instytut Świętej Rodziny

Jezus w rodzinie żył, pracował i modlił się przez wiele lat,
dlatego odnowa zacznie się od rodziny!
bł. Jakub Alberione

Instytut Świętej Rodziny to unikatowa w skali Kościoła wspólnota małżeństw i rodzin. Jest pierwszą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską wspólnotą małżonków poświęcających się Bogu w duchu konsekracji, to znaczy w sposób całkowity i wyjątkowy.

     
Celem życia w Instytucie jest uświęcanie własnego małżeństwa przez pogłębione życie wewnętrzne, aby we wspólnocie Kościoła uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii za pomocą środków komunikacji społecznej. Szczególnym zadaniem członków Instytutu jest pomoc innym małżeństwom, przede wszystkim tym, które przeżywają kryzys, a także tworzenie kultury szanującej rodzinę i życie.

     
Instytutowi patronuje św. Paweł Apostoł oraz Święta Rodzina i to od Niej, przez kontakt ze słowem Bożym i Eucharystię, członkowie uczą się budowania prawdziwej jedności i nawiązywania głębokiej relacji między sobą. Szkołą komunikacji jest Nazaret z ubogim Józefem, czystą Maryją i małym Jezusem, posłusznym wobec woli ojca ziemskiego i Ojca Niebieskiego.

     
Wspólnotę założył w 1971 r. we Włoszech bł. Jakub Alberione. Stanowi ona jedną całość z Rodziną Świętego Pawła. Instytut jest przyłączony do Towarzystwa Świętego Pawła, co w rodzinny sposób pozwala na wymianę doświadczeń między paulistami (zakonnikami) a małżonkami. Pauliści dostarczają małżonkom materiały i przestrzeń do formacji, jak również ofiarę modlitwy i życia, a małżonkowie dają paulistom wgląd w problemy współczesnej rodziny oraz ofiarę braterstwa i modlitwy.

     
Członkowie Instytutu starają się wzrastać przez poznawanie nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, wzajemną wymianę doświadczeń życia małżeńskiego, wspólną rodzinną modlitwę, podejmowanie problematyki budowania komunii małżeńskiej oraz zgłębianie bogactwa charyzmatu Rodziny Świętego Pawła. Do Instytutu Świętej Rodziny mogą należeć wszyscy małżonkowie i narzeczeni, którzy czują pragnienie głębokiego przeżywania sakramentu małżeństwa.

     
Wspólnota co roku organizuje rekolekcje, a co miesiąc dni skupienia, w których mogą uczestniczyć małżeństwa i pary przedmałżeńskie, które nie należą do Instytutu.

Dowiedz się więcej: www.paulus.org.pl/isf
www.facebook.com/InstytutSwietejRodziny
Napisz do nas: swietarodzina @ paulus.pl

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://www.edycja.pl/produkty/czasopisma/dzien-panski/prenumerata