loading

2020.01.05 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

CZAS NA ŚWIADECTWO!


Początek stycznia to piękny czas podejmowania noworocznych postanowień. Z głęboką nadzieją, że wreszcie coś się zmieni, że wykorzystamy czas, że chwycimy życie za rogi i przynajmniej część tych postanowień zrealizujemy. W tych postanowieniach nie może zabraknąć pomysłu na rozwój naszej wiary.

     
Obok narodzenia Jezusa nie można przejść obojętnie. Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Symeon wziął Go w objęcia i błogosławił Boga. Anna sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. Mędrcy inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

     
Dzisiejsza Ewangelia przekazuje nam świadectwo pierwszych chrześcijan, dla których przyjście Jezusa zmieniło wszystko: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

     
O tym nie można nie świadczyć. W ich życiu nic już nie było takie jak przedtem. Strach sobie wyobrazić, ile wiedzielibyśmy o Jezusie, gdyby oni zlekceważyli Boże narodzenie?

     
Jakie będzie moje świadectwo po tych świętach: będę opowiadał o odkurzonych zwyczajach, natrętnych gościach, nietrafionych prezentach, o zmarnowanym czasie czy o odkopanych konfliktach? A może
objawi się we mnie raz jeszcze radość świeżo upieczonych rodziców, którzy piszą prosto z porodówki: Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany…

     
Świadomość, że nie jesteśmy sami, że Syn Boży kroczy z nami każdego dnia, Jego pomoc i łaska pomoże nam zrealizować najtrudniejsze postanowienia, zwłaszcza te, które mieszczą się w Jego planach. To źródło autentycznego świadectwa.

ks. Arnold Nowak

Bogactwo roku liturgicznego


W rozwoju duchowości liturgicznej chrześcijaninowi pomaga rok liturgiczny, przez który Zbawiciel trwa w swoim Kościele. Misterium życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli tajemnice Odkupienia odsłaniane przed ludem Bożym przez cały rok liturgiczny pozwalają dostępować łaski zbawienia. (…)

     
Za sprawą liturgii znane zdarzenia historiozbawcze mogą być przeżywane w sposób ciągle nowy, wszystkie bowiem spotkania z Chrystusem – jak każde spotkanie osób – są niepowtarzalne. (…)

     
Okresy liturgiczne wciąż na nowo ilustrują prawdę o nieustannie nowym przeżywaniu tajemnic zbawczych. W czasie Adwentu zgromadzeni na liturgii uświadamiają sobie nieprzerwanie trwające oczekiwanie na spotkanie z Panem. Przeżywane co roku narodzenie Chrystusa w Betlejem przypomina o pozostawaniu na ziemi Słowa Wcielonego oraz o wyjątkowej godności każdego chrześcijanina. Wielki Post wzywa do tego, aby nie zwlekać z pokutą oczyszczającą serce z grzechów. Wydarzenia Wielkiej Nocy zapewniają o ostatecznym zwycięstwie życia nad grzechem sprowadzającym śmierć. Świadome sprawowanie świętych czynności prowadzi zatem do przemiany w nowego człowieka. (…)

     
Bóg ofiaruje nam swój czas, bo wkroczył w historię ze swoim słowem i swoim dziełem zbawienia (…). W tej perspektywie już sam czas jest istotnym znakiem Bożej miłości.

ks. Paweł Maciaszek,
W bliskości Boga, jak żyć liturgią?,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 50-52.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://www.edycja.pl/produkty/czasopisma/dzien-panski/prenumerata