loading

2020.03.15 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

MOJE PRAGNIENIA…

Każdy z nas czegoś pragnie. Nasze serca są wręcz wypełnione pragnieniami. Naturalną rzeczą jest więc chęć ich zaspokojenia. W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy naród wybrany odczuwający pragnienie fizyczne, które dzięki interwencji Boga zostaje ugaszone. Natomiast w Ewangelii możemy zobaczyć, że Jezus idzie o krok dalej. To On wychodzi na spotkanie pragnącego serca. Czeka przy studni, aby spotkać i ugasić największe pragnienie człowieka – pragnienie miłości.

     
Cała sytuacja zaczyna się z pozoru normalnie. Jezus, siedząc zmęczony przy studni, prosi kobietę o wodę do picia. W ten sposób rozpoczyna się piękny dialog dwóch serc – serca pragnącego obdarować miłością z sercem wysychającym od jej braku.

     
Mojżesz, aby ugasić pragnienie Izraelitów, musiał uderzyć w twardą skałę. Jezus, chcąc ugasić pragnienie kobiety, mierzy się z jej sercem. Dotyka miejsca najbardziej bolesnego, aby oczyścić i uleczyć jej ranę. Skutek takiego zachowania jest zdumiewający. Kobieta, która jeszcze przed chwilą wychodziła po wodę w samo południe, aby nikogo nie spotkać, teraz biegnie do miasta i opowiada wszystkim o swoim spotkaniu z Jezusem. Dzieje się tak, ponieważ Samarytanka usłyszała głos Boga (por. Ps 53). Jej świadectwo zachęciło ludzi do otwarcia się na głos Jezusa, a w konsekwencji do wiary w Niego.

     
Podczas chrztu świętego każdy z nas stał się ukochanym dzieckiem Bożym. Na każdej Eucharystii spotykamy się z Jezusem, który na ołtarzu czeka na nas tak, jak kiedyś przy studni czekał na Samarytankę. Czy zechcesz Go posłuchać i opowiedzieć innym, co Pan uczynił w twoim życiu?


ks. Dawid Madej


Wielkopostne tematy – chrzest     
Okres Wielkiego Postu był przez wieki czasem bezpośredniego przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu. Odnowiona liturgia tego czasu liturgicznego pragnie przypomnieć chrześcijanom o udzielonej im w pierwszym sakramencie łasce i wezwać do jej nowego przeżywania, zachęca także do odważnego skonfrontowania skutków i zobowiązań chrztu z codziennym życiem. Charakter chrzcielny okresu czterdziestodniowego przygotowania do Wielkanocy najbardziej widoczny jest w celebracjach III, IV i V niedzieli Wielkiego Postu roku „A”, w liturgii słowa Bożego i w tekstach modlitw mszalnych. Czytane wówczas fragmenty Ewangelii ukazują bogactwo chrztu. (…) Chrystus daje swoim wiernym wodę życia, nowy wzrok wiary i gwarancję zmartwychwstania. Ci, którzy dostępują tych łask, odnawiają przymierze z Bogiem, przeżywają duchową przemianę, polegającą na powrocie do gorliwości życia według Ducha Świętego otrzymanego na chrzcie.

ks. Paweł Maciaszek,
W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s. 53-54.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl