loading

2020.04.12 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego -Msza w dzień

NAJWAŻNIEJSZE ZWYCIĘSTWO

Gdy ktoś, kogo szukano, zostanie odnaleziony, najbliżsi się cieszą i starają się „nadrobić” stracony podczas rozłąki czas. Bywa i tak, że znajdzie się ktoś uznany za zmarłego – prawnicy muszą wtedy zwykle
pomóc „wrócić do życia”.


     
Dzisiaj, w uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa, słyszymy relacje świadków zadziwionych tym, co widzieli. A był to największy z cudów, niewątpliwy dowód boskości Jezusa Zbawiciela. Refren śpiewanego dzisiaj psalmu zachęca: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy – by nie tylko zauważyć ten cud, ale podtrzymać radość, a łaski płynące ze zmartwychwstania wykorzystać w codzienności. W naszej, dzisiejszej codzienności.

     
Polscy biskupi postanowili w latach 2019- 2022 wpatrywać się w Eucharystię, nadając niejako tytuł tej refleksji: „Eucharystia daje życie”. Widać wyraźnie związek Eucharystii z cudem, o którym opowiadają dzisiaj świadkowie – w zmartwychwstaniu widzimy nowe życie, Chrystus ma nowe życie, nie to samo, ale własne, życie, w którego określaniu ludzki język i ludzkie wyobrażenia się gubią. To życie zwycięzcy, życie kogoś, kto ma moc „uśmiercić śmierć”. Tym samym Chrystus zwycięża grzech i cierpienie, zwycięża każdą słabość: niecierpliwość i brak wytrwałości, nieumiejętność trwania w cierpieniu itd.

     
W ramach tego trzyletniego programu duszpasterskiego w tym roku zatrzymujemy się nad słowami „Wielka tajemnica wiary”. Zawsze, gdy złączymy z coniedzielną Eucharystią naszą słabość i naszą wolę poprawy, wprowadzamy w nasze życie największy z cudów świata – najważniejsze zwycięstwo. Przez to też wzrastamy i umacniamy się. Jak św. Jan, który ujrzał i uwierzył.


ks. Zbigniew Kapłański


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest