loading

2020.04.12 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Wigilia Paschalna

ŚWIĘTA NOC ZMARTWYCHWSTANIA – ZWYCIĘSTWA NAD GRZECHEM, ŚMIERCIĄ I SZATANEM

Celebracja Wigilii Paschalnej obejmuje liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i liturgię Eucharystii.

     
Często jest po niej procesja rezurekcyjna, głosząca chwałę Zmartwychwstałego Pana. Chrystus – Światło świata, Początek i Koniec – Cel wszelkiego stworzenia oświetla mroki naszego życia. Przezwycięża ciemności grzechu i stanowiącej jego konsekwencję śmierci.

     
Dzisiejsza bogata liturgia słowa ukazuje całą historię zbawienia. Spośród możliwych do wyboru czytań omówimy pięć. Bóg stworzył świat jako swoje dobre dzieło i człowieka na swój obraz i podobieństwo Boże, by czynił sobie ziemię poddaną. Po grzechu Bóg wybiera ludzi, by przez nich zbawienie dotarło do wszystkich. Wyprowadza swój lud z Egiptu. Przeprowadza przez morze. Prowadzi do Ziemi Obiecanej. Gromi wrogie potęgi.

     
Przez proroków przypomina zobowiązania wynikające z zawartego Przymierza. Kary za odstępstwa są wezwaniem do nawrócenia. Nowe Przymierze będzie się wiązało z przemianą ludzkich serc. Otwarciem ich na Boże słowo. Z powszechną odnową. Dokonała się ona przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

     
W Jego zbawcze dzieło jesteśmy włączani przez chrzest. Jak On prawdziwie zmartwychwstał, tak zmartwychwstaniemy i my. Teraz porzućmy grzechy i radujmy się Jego zwycięstwem. Odnówmy całym sercem i umysłem zobowiązania podjęte w chwili chrztu. Wypełniajmy je całym naszym życiem i postępowaniem. Korzystajmy z nadprzyrodzonych pomocy. Rozważajmy Boże słowo. Z wiarą i wdzięcznością bierzmy udział w sprawowaniu eucharystycznej Ofiary i posilajmy się Ciałem Pańskim.


o. Tomasz Dąbek, benedyktynRefleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl