loading

2020.04.26 – 3 niedziela Wielkanocy

NIEBO NA ZIEMI

A myśmy sie spodziewali… (Łk 24, 21). A tymczasem wydarzyło się coś, co przerosło najśmielsze oczekiwania uczniów Jezusa. Podobnie zdarzyło się w życiu pewnego protestanta.

     
Scott Hahn, bo to o nim mowa, jest dzisiaj jednym najbardziej znanych biblistów katolickich na świecie. Opublikował wiele znakomitych książek poświęconych Biblii. Wśród nich dostępna jest po polsku znakomita „Uczta Baranka – niebo na ziemi” (wydana przez Edycję Świętego Pawła) przybliżająca nam tajemnicę
Eucharystii w świetle Apokalipsy. I nic w tym dziwnego, bo to właśnie Eucharystia stała się dla Scotta osobistym Emaus, w którym rozpoznał Chrystusa Zmartwychwstałego. To również Eucharystia sprawiła, że stał
się katolikiem.

     
Jak to się stało, opowiada na początku wyżej wymienionej książki. Będąc już uznanym i cenionym protestanckim profesorem Biblii, pewnego razu udał się w tajemnicy przed swoimi współwyznawcami na mszę katolicką. Nigdy do tej pory nie miał okazji w niej uczestniczyć. Wielu rzeczy się spodziewał, ale to, czego doświadczył, przekroczyło jego najśmielsze oczekiwania. Od razu uderzyło go spotkanie z liturgią słowa Bożego. Był urzeczony obfitością słowa, które, jako że był znakomitym biblistą, rozumiał lepiej niż wielu obecnych na Eucharystii katolików. Jego serce pałało – jak później przyznawał.

     
Ale to, co dosłownie powaliło go na kolana i uczyniło katolikiem, stało się podczas podniesienia. W Najświętszej Hostii rozpoznał żywego Baranka, swego Pana i Zbawiciela. Podczas łamania chleba, podobnie jak uczniowie z Emaus, rozpoznał Zmartwychwstałego Pana. Czy i my Go rozpoznajemy?


o. Marek Cul, dominikanin


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl