loading

2020.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA W DZIEŃ

KOBIETA PIERWSZEGO KROKU

Są takie miejsca, do których lubimy powracać. Są takie osoby, z którymi lubimy się spotykać i zawsze, nawet pomimo rozlicznych zadań i obowiązków, potrafimy dla nich znaleźć czas. Czy ja mam takie miejsca
i takie osoby w moim życiu? Gdzie one są? Kto to jest?


     
W sierpniu, kiedy ze wszystkich zakątków Polski ruszają pielgrzymki do Domu Matki, na Jasną Górę i wielu innych sanktuariów maryjnych rozsianych po całej Polsce szczególnie aktualne są słowa pieśni: „Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…”.

     
Pielgrzymując do Matki, naśladujemy jedną z najpiękniejszych postaw Jej życia. Maryja jest Kobietą pierwszego kroku. Nie czekała na specjalne zaproszenie czy prośbę o pomoc, lecz – uprzedzając je – wyruszyła w drogę, „pielgrzymując” około 150 km do Elżbiety, by zanieść jej Jezusa i zatroszczyć się o nią. Pielgrzymując do Matki, uczymy się od Niej wychodzić w postawie służby do innych, a przez to konkretnie przeżywać najdłuższą pielgrzymkę naszego życia, czyli drogę do nieba!

     
W tym roku, w związku z pandemią, zupełnie inaczej wyglądają nasze nabożeństwa. Być może tym razem będziemy pielgrzymować tylko duchowo lub online… Warto jednak wybierać postawę duchowej pielgrzymki od siebie ku drugim, bo każdy gest miłości to kolejny krok ku niebu, gdzie Maryja w chwale Trójcy oczekuje nas wszystkich! Niech dopomaga nam w tym dzisiejsza kolekta: «Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale».

     
Co będzie w tym roku Twoim duchowym pielgrzymowaniem? Wobec kogo pragniesz podejmować postawy i gesty miłości, by być w tym podobnym do Maryi, Kobiety pierwszego kroku?s. Anna Maria Pudełko, apostolinka


Maryja wie lepiej — rozważania różańcowe nie tylko dla kobiet

Maryja Kobieta HARMONIJNA

W Maryi panuje doskonały ład i harmonia! Jej uczucia są zgodne z myślami a postawy z czynami. Wszystko, co jest w Niej, jest skierowane ku Bogu, ku Jego pragnieniom i Jego miłości. Ta harmonia i wewnętrzna jedność w Maryi sprawiła, że nie mogła Ona pozostać „podzielona”. Taka jaka była na ziemi, a była jednością, taka została wzięta do nieba, z duszą i ciałem. Im bardziej będziemy harmonijne, tym bardziej będziemy promieniowały ciepłem, pokojem serca i pogodą ducha. Będziemy czyniły świat wokół nas bardziej ludzkim i Bożym.

Maryja Kobieta SZCZĘŚLIWA

Maryja jest kobietą na wskroś szczęśliwą. Ona promieniuje radością i tą radością zaraża. Magnificat jest „oddechem” Maryi. Ona nie może nie wielbić Boga, nie cieszyć się Nim, nie dziękować Mu! Ona, która doświadczyła, jak żaden inny człowiek na ziemi, nieskończonego „spojrzenia” Boga na Nią, na Jej uniżenie, pokorę, małość. Także my możemy doświadczać tego „spojrzenia” miłosierdzia Boga, który z czułością pochyla się nad naszą małością, kruchością i uniżeniem. Dzieje się to podczas każdej spowiedzi, kiedy mamy odwagę przynosić Bogu naszą grzeszność. Szczęściem Boga i Jego największą radością jest móc nam przebaczać.

s. Anna Maria Pudełko AP

Maryja wie lepiej.
Rozważania różańcowe dla każdej kobiety,


Edycja Świętego Pawła 2016.


Ile razy zadajemy sobie pytania: Co jest moim pięknem? Czy potrafię kochać? Co czyni mnie szczęśliwą? Jaką kobietą pragnę się stawać? Szukamy odpowiedzi u naszych matek, przyjaciółek… Kto wie lepiej, czego
potrzebujemy, jak nie nasza najlepsza Matka i Powierniczka – Maryja? Takie rozwiązanie proponuje nam s. Anna Maria Pudełko AP w Różańcu dla każdej kobiety o tytule Maryja wie lepiej. Bo
dlaczego z tymi najważniejszymi pytaniami nie miałybyśmy pójść właśnie do Matki Jezusa? Każda tajemnica życia Maryi to inna cecha kobiecości. Siostra Anna Maria proponuje wszystkim dziewczynom oraz dojrzałym kobietom rozważania poprzedzone fragmentem Pisma Świętego oraz modlitwę kolejnymi dziesiątkami czterech części różańcowych. W dołączonej do płyty książeczce znajdują się skróty wszystkich rozważań.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl