loading

2020.09.13 – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

PRZEBACZENIE – CZY AŻ SIEDEM RAZY?

„Wspólnota Kościoła powinna być miejscem «bezinteresownej miłości», w którym wszyscy mogą się czuć przyjęci, kochani, mogą doświadczyć przebaczenia”
(Evangelii gaudium, 114).

     
Dzisiejsza liturgia słowa porusza ważny temat dysproporcji w traktowaniu siebie i innych. Mamy tendencję do usprawiedliwiania siebie i wymagania od innych. Pobłażamy własnym słabościom, ale chcemy surowo i bezlitośnie rozliczać innych.

     
Tymczasem gniew i pragnienie zemsty wyrządzają szkodę nie tylko temu, przeciwko komu są skierowane, ale także, a może przede wszystkim, temu, kto te uczucia dopuszcza do siebie. Kto złości się na bliźniego, nie może prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów. Prawdę tę odnajdujemy zarówno w pierwszym czytaniu z Księgi Syracha, jak i w Ewangelii.

     
Święty Paweł w drugim czytaniu poucza nas o tym, że wszyscy należymy do Pana i podlegamy Jego sądowi. Stąd też nie możemy oczekiwać tego, że Bóg potraktuje nas z miłosierdziem, jeśli sami tego miłosierdzia nie potrafimy okazywać.

     
Doświadczając Bożej łaski, musimy ją odzwierciedlać, dzielić się nią, realizując w ten sposób wezwanie
wypowiedziane w Kazaniu na górze: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
(Mt 5, 48).

     
Podczas Eucharystii doświadczamy przebaczenia nie tylko na początku, gdy wołamy: „Panie, zmiłuj się nad nami”, ale przypominają nam o tym słowa konsekracji.Opracowano na podstawie:

Wielka tajemnica wiary.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020,

zeszyt homiletyczny, s. 117-118.


Wiara w Boże miłosierdzie

Piotr był wciągany stopniowo w niewierność coraz bardziej zdecydowaną, a wreszcie zdradę, którą wcześniej, w momencie pójścia za Mistrzem, uznał za całkowicie niemożliwą.

     
Apostoł ma nadzieję, że uniknie niebezpieczeństwa prostym stwierdzeniem, że Go nie zna, ale takie zachowanie pogarsza tylko sytuację i naraża go na ujawnienie. (…)

     
Kogut zapiał drugi raz w idealnym momencie, aby powstrzymać Piotra przed dalszym brnięciem w kłamstwo. W tej chwili apostoł przypomniał sobie prorocze słowa Mistrza. Wstrząśnięty tym wspomnieniem, odchodzi od grupy. Właśnie wtedy Jezus wychodzi z sali, w której był przesłuchiwany przez Kajfasza. Idzie za strażnikami, którzy prowadzą Go związanego, ale odwraca jeszcze głowę w kierunku swojego ucznia.

     
Widzimy tutaj nieskończone miłosierdzie Chrystusa wobec ucznia. Mistrz nie ograniczył się tylko do zapowiedzi sygnału, który powstrzymał [Piotra] od całkowitego zejścia na złą drogę („gdy kogut drugi raz zapieje”), ale wkracza osobiście, aby ponownie, spojrzeniem pełnym miłości, zdobyć serce tego, który się Go wyparł. Za sprawą spojrzenia Jezusa Piotr uznaje swoją winę.

     
Do tego momentu był instynktownie wiedziony lękiem i pragnieniem odsunięcia podejrzeń, które na nim ciążyły. W swoich zaprzeczeniach myślał tylko o sobie, o ocaleniu własnego życia. Oczywiście, nie zdawał sobie sprawy ze swojej niewierności tylko dlatego, że starał się o tym nie myśleć i nie dopuszczał do świadomości prawdziwego znaczenia swego postępowania. Jezus jednak nieoczekiwanie pojawia się przed nim i pomaga mu stanąć w prawdzie.

o. Raniero Cantalamessa,

Oblicza miłosierdzia Boga i człowieka,

Edycja Świętego Pawła 2016.

Kaznodzieja domu papieskiego, o. Cantalamessa, kapucyn,w intrygujący sposób chce nas przekonać, że Jezus
przyszedł na ziemię właśnie po to, aby wszystkim cierpiącym, odrzuconym, błądzącym i niedocenianym pokazać, jak bardzo są kochani. Pisze o miłosierdziu, o tym, jak się ono objawiło w historii zbawienia i jak możemy go doświadczać w sakramentach Kościoła. Podkreśla, jak ważna jest wiara w Boże miłosierdzie, opisując przykład Piotra i Judasza. Przypomina też o obowiązku bycia miłosiernym. Te krótkie medytacje będą doskonałym wsparciem dla nas przez długie lata naszego życia.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest