loading

2020.11.15 – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

ZAANGAŻOWANIE

Bóg wyraźnie nas zachęca, byśmy nie byli ludźmi biernymi.

     
Już w pierwszym czytaniu usłyszymy pochwałę dzielnej kobiety. Szereg działań i aktywności, które podejmuje wspomniana niewiasta – jest chlubą jej rodziny i przynosi pożytek domownikom. W polskich realiach wiele rodzin doświadczało czegoś podobnego. W okresie niedostatku i braku wielu towarów za komuny, to zaradność i pracowitość niejednej kobiety pomogły w utrzymaniu domu.

     
Bycie zaradnym dotyczy nie tylko spraw doczesnych. Święty Paweł zwraca więc uwagę Tesaloniczanom, że należy być gotowym na spotkanie z Bogiem. Obecnie wielu ludzi myśli o śmierci. Dlatego sporządzają testamenty, wykupują polisy, mają wybrane miejsca na cmentarzu. Wobec tego, że kiedyś będziemy musieli stanąć przed Bogiem, nie to jednak będzie istotne. Najważniejszym pozostanie pytanie o Chrystusa. To Jego rany otworzyły drogę do nieba. Czy zatem człowiek, który nie poznał Go i nie pokochał, może być gotowy, by Go spotkać?

     
On sam wskazuje w Ewangelii, że będzie chciał rozmawiać z każdym ze swoich dzieci. Przypomina również, że wszyscy zostaliśmy przez Niego obdarowani. Twoje talenty, predyspozycje i zdolności – są darem Pana. Osoba wierząca potrafi poświęcić je na Jego chwałę. Wiemy o tym, że wielu artystów dedykuje swoje utwory Bogu. Czasem także sportowcy oddają Mu chwałę swoimi wyczynami. Na przykład
Kamil Stoch stwierdził, że każdy swój skok dedykuje Bogu. Także kochający rodzice, uczciwi pracownicy, sprawiedliwi pracodawcy – mogą oddawać chwałę Bogu swoim życiem. To codzienność jest
miejscem, w którym pomnażamy swoje talenty i możemy pokazać, kim w istocie jest dla nas Pan Bóg.


ks. Marek Piedziewicz


Dzień Pański i sąd

W księgach prorockich Starego Testamentu często spotykamy określenie dzień Pański albo dzień Pana (…) na oznaczenie przybycia czy szczególnej, uroczystej interwencji Boga. (…) Chodzi o czas, w którym Bóg objawi w pełni władzę królewską. (…)

     
W Starym Testamencie związany jest z Bogiem, natomiast w Nowym Testamencie z Jezusem. (…) W późniejszych listach Paweł (…) akcentuje nie tylko aspekt triumfalistyczny, obecny w popularnych oczekiwaniach, ale także aspekt zbawienia i potępienia.

     
Do tej koncepcji odwołuje się Paweł, przeciwstawiając los wierzących-zbawionych losowi niewierzących-potępionych. (…) Apostoł daje do zrozumienia, że dzień Pański nastąpi nagle i niespodziewanie. (…) Jednak obraz nocnego złodzieja nie jest nigdy złączony z przyjściem Pana. Grecki czas teraźniejszy (dosłownie: przychodzi) posiada także zabarwienie przyszłościowe, ale nie można wykluczyć, iż Pawłowi chodzi w tym wypadku o coś, co już się dokonuje.

     
Noc jest w Starym Testamencie czasem nieobecności światła i z tego powodu nabiera znaczenia metaforycznego. W jej ciemnościach budzą się w człowieku różne wady (pijaństwo, rozpusta) i grzechy. Noc jest także przeciwieństwem zbawienia.


ks. Michał Bednarz,
1-2 List do Tesaloniczan, Nowy Komentarz Biblijny, NT XIII,
Edycja Świętego Pawła 2007.
Biblia czasem ma przed nami tajemnice. Często nie potrafimy zrozumieć, jaki jest sens określonego fragmentu Biblii. Warto sięgnąć wtedy do komentarzy wyjaśniających nurtujące nas pytania i poznać punkt widzenia ekspertów. Dzieło ks. Michała Bednarza zasługuje na szczególne uznanie. Doskonałe rozeznanie w obszernej problematyce Listów do Tesaloniczan, doświadczenie wieloletniego wykładowcy, obszerne wykorzystanie literatury obcojęzycznej – to tylko niektóre zalety, które w sposób oczywisty narzucają się czytelnikowi.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl