loading

2021.01.01 -ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

NIEZWYKŁE MACIERZYŃSTWO

Wielki czciciel Maryi abp Fulton Sheen w nawiązaniu do dzisiejszej uroczystości zauważył: „Klucz do zrozumienia Maryi jest następujący: nie zaczynamy od Maryi. Zaczynamy od Chrystusa, Syna Żywego Boga! Im mniej o Nim myślimy, tym mniej myślimy o Niej; im więcej o Nim myślimy, tym więcej myślimy o Niej; im bardziej uwielbiamy Jego bóstwo, tym bardziej czcimy Jej
macierzyństwo; im mniej uwielbiamy Jego bóstwo, tym mniej mamy powodów, żeby Ją szanować”.


     
Liturgia Kościoła doskonale współgra z logiką myślenia arcybiskupa. Zaczynamy od uroczystości Bożego Narodzenia, aby przejść do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Oba święta są ze sobą nierozerwalnie związane, jedno wynika z drugiego i prowadzi do głębszego zrozumienia tajemnicy naszego zbawienia. O tej tajemnicy zwięźle, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie pisał Święty Paweł Apostoł: „gdy nadeszła pełnia czasu,
Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”.

     
W wodach chrztu świętego to Boże, przybrane synostwo stało się dla każdego z nas faktem. Jezus Chrystus stał się dla mnie i dla ciebie Bratem, natomiast Maryja naszą przybraną, kochającą Matką. Tym sposobem błogosławieństwo synów Izraela – pierwsze dzisiejsze czytanie – również naszym błogosławieństwem. Jak tu się wobec tych wydarzeń nie zadziwić? Jak nie naśladować Maryi, która wobec Bożych dzieł, jakie zaszły w jej życiu: „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”?


o. Marek Cul, dominikanin


Matka żyjących

Wieczność stała się czasem, Boskość ucieleśniła się, Bóg stał się człowiekiem, Wszechmoc przyjęła ograniczenia. Według opisu św. Łukasza Maryja „urodziła swego pierworodnego Syna… i położyła w żłobie”. Tak wyglądało pierwsze Boże Narodzenie.

     
„Oto Twój syn!”. To było drugie Boże Narodzenie! Maryja porodziła swojego pierworodnego bez bólu, w grocie betlejemskiej, a teraz w bólu krzyża zrodziła drugie dziecko. W tym momencie Maryja odczuwała ból rodzenia nie tylko swojego drugiego syna, którym jest Jan, lecz miliardów, które zostaną zrodzone w chrześcijaństwie jako dzieci Maryi.

     
Maryja nie jest tylko Matką naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, jest Ona również naszą Matką, i nie wynika to z jakiegoś grzecznościowego tytułu ani prawnej fikcji czy zwrotu retorycznego, lecz z faktu zrodzenia nas w bólu u stóp krzyża. Ewa utraciła tytuł „Matki żyjących” przez swoją słabość i nieposłuszeństwo u stóp drzewa dobra i zła; Maryja zyskała tytuł „Matki ludzi” przez swoje poświęcenie i posłuszeństwo u stóp drzewa krzyża. Jakiż to zaszczyt mieć Matkę Boga za swoją Matkę i Jezusa za Brata!

     
O Maryjo! Jak Jezus narodził się z Ciebie w ciele w pierwsze Boże Narodzenie, tak my narodziliśmy się z Ciebie w duchu w drugie Boże Narodzenie. To zrodziło nas do nowej rzeczywistości duchowej relacji z Bogiem jako naszym Ojcem, Jezusem jako Bratem i z Tobą jako naszą Matką! Skoro matka nie może zapomnieć o dziecięciu swojego łona, podobnie Ty, Maryjo, nie zapomnisz o nas. I tak jak byłaś Współodkupicielką w pozyskiwaniu łask życia wiecznego, bądź naszą Współpośredniczką w ich rozdzielaniu. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, bo jesteś Matką Tego, który wszystko może. Skoro Twój Syn nie odmówił Twojej prośbie na weselu w Kanie, to nie odmówi również na niebiańskiej uczcie, gdzie zostałaś ukoronowana na Królową aniołów i świętych. Proszę, wstaw się za mną u Twojego Syna, aby przemienił wodę moich słabości w wino mojej siły. Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, którzy stoimy u stóp krzyża. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Abp Fulton J. Sheen,
Łzy Jezusa. Antologia,
Edycja Świętego Pawła 2020.Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji abp. Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża. Według autora, zawiera się w nich pełny katechizm życia duchowego. Zatem temat wiary przewija się w całej książce, ale jest też osobny rozdział poświęcony wierze. Sheen analizuje w nim sposób myślenia człowieka i dostarcza argumentów na istnienie Boga, Jego miłości i działania. Książka ta to inspirujące wezwanie do świętości, a zarazem źródło duchowej siły.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl