loading

2021.01.03 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

BOŻE NARODZENIE A NASZE NARODZENIE

„Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto” (Sokrates). Nie chodzi tu o jakąkolwiek bezmyślność, ale o taką, która dotyczy wydarzeń, które mają fundamentalne znaczenie dla naszego życia. Takim wydarzeniem jest Boże Narodzenie. I nie chodzi tu o święto, które obchodzimy co roku, ale o samo to wydarzenie. Święta Bożego Narodzenia to nie tyle okazja do miłego spędzenia czasu, co szansa namysłu nad zdumiewającym faktem przyjścia na
świat Syna Bożego.


     
To przyjście jest częścią planu Bożego względem człowieka, o którym opowiada drugie dzisiejsze czytanie. Aby go zrozumieć i przyjąć potrzeba mądrości. Przeto św. Paweł Apostoł modli się: „aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania”.

     
Dar „ducha mądrości i objawienia” można przyjąć, ale można go też odrzucić wraz z powołaniem, jakie Bóg ma wobec każdego człowieka. O tragicznej możliwości odrzucenia Bożego daru wspomina dzisiejsza Ewangelia. „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Słowo w tym fragmencie to Mądrość Wcielona, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Można Go przyjąć, można też Go bezmyślnie odrzucić. Ewangelia zapewnia jednak, że tym, „którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.


o. Marek Cul, dominikanin


DZIEŃ EWANGELII

Pośród wielu sposobów propagowania Ewangelii miejsce szczególne zajmuje Dzień Ewangelii lub Boskiego Mistrza, lub Dobrego Druku. (…) Jest to dzień doktryny Jezusa Chrystusa Boskiego Mistrza: (…) Podczas takiego dnia adoruje się Słowo Ojca, odwieczną Mądrość i umiłowanego Syna, którego ludzie powinni słuchać.

     
Trwa walka między prawdą Jezusa Chrystusa i kłamstwem diabła. Świat dzieli się na dwie szkoły: szkołę Chrystusa i szkołę diabła; Chrystus posyła swoich apostołów, ale także szatan ma bardzo wielu swoich posłańców. Poprzez „Święto Boskiego Mistrza” rozumiemy organizowanie uroczystego zebrania wokół Boskiego Mistrza i zdecydowane zapewnienie, że Go słuchamy, ponieważ tylko On ma słowa życia. (…)

     
Powróćmy do źródeł! Tylko w ten sposób kult jest pełny, chrześcijanin doskonały, w ten sposób czerpią pokarm umysł człowieka, wola i serce! Tylko w ten sposób prawdziwie można kochać Pana całym sercem, ze wszystkich sił i całym umysłem. Jak bardzo jest więc potrzebne Święto Boskiego Mistrza, które ma na celu sprawić, żeby Jezus Prawda był znany! Święto to polega na jednym, lub więcej, dniu modlitwy, zgłębiania i rozpowszechniania Ewangelii, by oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Boskiemu Mistrzowi.

bł. Jakub Alberione,
Apostolstwo wydawnicze. Podręcznik formacji i apostolstwa,
Edycja Świętego Pawła 2010.W prezentowanym dziele, wydanym po raz pierwszy w 1933 r., Autor przedstawia założenia i praktyczne sposoby realizacji ideału dotarcia z Ewangelią do wszystkich. Lektura tej książki daje okazję do poznania osoby i niezwykłej głębi duchowej bł. Jakuba Alberionego, którego dzieło rozwija się na całym świecie, a w Polsce realizowane jest m.in. przez działalność
Edycji Świętego Pawła.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest