loading

2021.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

PRZEWODNICY W WIERZE

Pan Bóg objawia się człowiekowi na dwa zasadnicze i dopełniające się sposoby: przez księgę natury i Pisma Świętego. Nabycie umiejętności czytania tych ksiąg to zadanie dla każdego z nas.

     
Znakomitymi przewodnikami w zdobyciu tych umiejętności mogą być mędrcy, którzy odnaleźli w Dzieciątku Jezus prawdziwego Boga i oddali Mu pokłon. Najpierw przeczytali o Nim w księdze natury, bacznie obserwując nieboskłon. Gwiazda, która im się ukazała, wskazała kierunek poszukiwań. Kiedy natomiast niemal dotarli do celu, to jest do Jerozolimy, dalsze wskazówki odnaleźli w Piśmie Świętym.

     
Ten schemat poszukiwań Boga sprawdza się również w dzisiejszych czasach. Zarówno księga natury jak i Pisma Świętego mówią o Bogu tym, którzy podejmują wysiłek ich zgłębiania. Warto jednak pamiętać o ważnej przestrodze. Pobieżne ich przejrzenie może
prowadzić na manowce. Werner Heisnberg, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, zauważył: „pierwszy łyk z kielicha nauk przyrodniczych czyni ateistą – ale na dnie kielicha czeka Bóg”. Podobnie może być z czytaniem Pisma Świętego. Pierwsze z nim spotkanie może rozczarować albo wręcz odrzucać. Tak było w przypadku św. Augustyna – jednego z największych znawców i miłośników Pisma Świętego. Kiedy jeszcze świętym nie był, Pismo Święte wydawało mu się prymitywne i nieciekawe. Dopiero inny święty – biskup Mediolanu Ambroży – otworzył mu oczy na piękno i bogactwo Biblii.

     
Bóg objawia się w znakach, ale aby je rozpoznać potrzeba umiejętności. Na ścieżkach wiary potrzebujemy doświadczonych i mądrych przewodników. Czy masz takich?o. Marek Cul, dominikanin


Święta Rodzina wzorem cnót rodziny

Kiedy rodzina chrześcijańska, według J. Alberionego, będzie odzwierciedlać cnoty Świętej Rodziny, wówczas będzie wzrastać we wzajemnej miłości i szacunku.

     
Dla rodziny konsekrowanej, aby mogła – na wzór Świętej Rodziny – wzrastać w cnotach, pierwszym warunkiem jest wzajemna miłość wszystkich członków. (…)

     
Klimat, panujący w Świętej Rodzinie (…) nie był owocem jakiegoś wzajemnego zauroczenia, lecz owocem łaski Bożej i dobrej woli ze strony wszystkich członków. Dlatego rodzina konsekrowana, aby w niej, tak jak w Świętej Rodzinie, mógł panować klimat wzajemnej miłości, musi nie tylko współpracować z łaską Bożą, ale także dążyć do tego, by każdy z domowników starał się wykazać dobrą wolę. (…)

     
Drugim warunkiem, aby rodzina konsekrowana mogła wzrastać w cnotach, jest naśladowanie Świętej Rodziny poprzez wykonywaną pracę. Jezus, Maryja i Józef większość swojego życia przeznaczali na pracę fizyczną. Józef uczył Jezusa pracy. (…)

     
„Bóg, który zbawia świat, pielęgnuje cnoty domowe i ciężko pracuje aż do trzydziestego roku życia. (…) „Spójrzmy na Dziewicę Maryję przy pracy. Przyglądajmy się Jej długo! Obserwujmy Jej ręce – ręce naznaczone pracą. Bóg chciał, aby Matka Jego Syna pracowała własnymi rękami. On chciał dać nam przykład”.

ks. Sławomir Sznurkowski SSP,
Wspólnie do świętości. Duchowość małżeństwa i rodziny,
Edycja Świętego Pawła 2013.Prezentowaną pozycję można nazwać doskonałym podręcznikiem dla rodzin chrześcijańskich, ponieważ dostarcza małżonkom odpowiedniej wiedzy z dziedziny teologii małżeństwa i rodziny. Równocześnie Autor omawia szeroko proces osobistego uświęcenia małżonków i rodziny.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl