loading

2021.01.31 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

PAN JEZUS WYPĘDZA ZŁE DUCHY

Kończymy pierwszy miesiąc nowego roku. Warto zastanowić się, jak go przeżyliśmy. Jak wykorzystujemy Boży dar, którym jest czas naszego życia na ziemi? Od tego zależy, jaki będzie niekończący się jego dalszy etap w wieczności.

     
Czy idziemy za słowem Bożym wyrażonym w Dekalogu, którego właściwe znaczenie podał Wcielony Syn Boży? Czy może wolimy słuchać złego ducha? Przemawia on często przez środki masowego przekazu. Przez ludzi, może nam bliskich, którzy chcą żyć rozrywkowo, szukają coraz więcej przyjemności bez liczenia się z konsekwencjami takiego postępowania.

     
We wtorek, w święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, obchodzimy też Dzień Życia Konsekrowanego. Święty Paweł poucza o wartości poświęconego Bogu dziewictwa czy bezżenności. Módlmy się o nowe, dobre i święte powołania. O wierność powołaniu i nawrócenie dla tych, którzy mu się sprzeniewierzyli. By głosiciele słowa Bożego przekazywali rzeczywiście naukę Boga, a nie własne wymysły.

     
Zastanówmy się, na ile możemy i powinniśmy brać przykład z tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu w różnych formach życia konsekrowanego. Jako ochrzczeni wszyscy należymy do Boga. Nasze rodziny powinny być małymi, domowymi Kościołami. Wspólna modlitwa i rozważanie słowa Bożego pomogą właściwie przeżywać dany nam przez Boga czas. Skutecznie walczyć z różnymi formami działania złego ducha. Współczesna cywilizacja chce go zepchnąć do poziomu dawnych wierzeń. Tymczasem on działa i ma wielu zwolenników. Trzeba otoczyć ich modlitwą, by Chrystus mógł z nich wypędzić tego, kto nimi na razie włada. By odzyskali zdrowie duszy i mogli z nami wielbić Boga i wysławiać Jego wielkie dzieła.


o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


Modlitwa o powołania

Jezu, Boski Mistrzu, który powiedziałeś: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, z miłością przyjmujemy Twe wezwanie: „Proście Ojca Niebieskiego, aby wysłał robotników na swoje żniwo”.

     
Wzbudź żarliwe zaangażowanie na rzecz nowych powołań według myśli: „Wszyscy wierni dla wszystkich powołań”. Daj więcej kapłanów, którzy byliby solą ziemi, światłem świata, miastem położonym na górze dla zbawienia ludzkości odkupionej Krwią Twoją. Daj więcej osób konsekrowanych, których instytuty i domy rozsiane po całym świecie skupiałyby Twe umiłowane dzieci i były ogniskami światła i żaru, źródłami pobożności, ogrodami świętych, zgodnie ze śpiewem: „Chwała Bogu i pokój ludziom dobrej woli”.

     
Maryjo, „wybranko Boża”, Matko i strażniczko świętych powołań, módl się z nami, za nami i za wszystkimi przez Boga powołanymi. Amen.

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła,
Edycja Świętego Pawła 2019.

Modlitewnik to niezbędnik każdego katolika, ułatwiający relację z Bogiem, a także pracę nad własnym uświęceniem, którego celem jest zjednoczenie z Bogiem. Prezentowana publikacja obok zbioru modlitw znanych wszystkim chrześcijanom zawiera przede wszystkim te, które wypłynęły z serca bł. Jakuba Alberionego. I to czyni ją na rynku księgarskim wyjątkową. Z duchowego bogactwa Założyciela Rodziny Świętego Pawła, gdyż w książeczce są zawarte również liczne komentarze jego autorstwa, z powodzeniem mogą korzystać wszyscy wierni świeccy. Z pożytkiem dla siebie i w trosce o rozwój własnego życia duchowego. Jest to bowiem duchowość jak najbardziej na nasze czasy, w których papież Franciszek tak bardzo nawołuje do dążenia do świętości w codzienności. Ten modlitewnik może być więc w tym dziele doskonałą pomocą. Do atutów pozycji należy usystematyzowanie i zebranie różnych modlitw w jednym miejscu oraz przejrzystość. To niewątpliwie dobra inwestycja z myślą na lata.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl