loading

2021.02.28 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ZACHOWAĆ POLECENIE

Bycie posłusznym w dzisiejszym świecie kojarzy się nam z jakąś formą zniewolenia. Posłuszeństwo nie jest w modzie, bo jest związane z rezygnacją z czegoś, co jest nam bliskie czy ważne. Człowiek posłuszny może być uznany za słabego. Czy to słuszne opinie?

     
Liturgię słowa otwiera opis ofiary Abrahama. Okazał on Bogu najwyższe posłuszeństwo, był gotów złożyć w ofierze swego jedynego syna. Bóg wynagrodził jego wierność, dając „potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie”. Bóg przez ofiarę
Izaaka zapowiedział ofiarę Jezusa, swojego Syna – posłusznego woli Ojca. Choć te biblijne historie wydają nam się zbyt radykalne, to chcemy je zrozumieć w kontekście całej historii zbawienia.

     
Najtrudniej spełnić czyjąś wolę, gdy nie do końca rozumiemy jej powody. Z pewnością apostołowie Jezusa wielokrotnie dziwili się Jego słowom i nie zgadzali się z nimi. Dla nich zapowiedź ofiary Chrystusa była nie do zaakceptowania, czego dał wyraz św. Piotr. Tymczasem Jezus po tym, jak zapowiedział im swoją mękę, bierze wybranych
uczniów i prowadzi ich na Górę Tabor. Ukazuje im swoje prawdziwe oblicze – Boga i człowieka. Uczniowie prawdopodobnie w pełni zrozumieli to wydarzenie dopiero po zmartwychwstaniu Pana. Chcieli jednak zachować na dłużej to doświadczenie bycia z Nim. Dopiero głos Boga Ojca przypomina im o tym, kogo widzą, a Jezus zakazuje im opowiadać o tym wydarzeniu aż do wypełnienia swojej misji.

     
Postawa uczniów jest dla nas przykładem, jak pomimo wątpliwości podążać za Bożym słowem. W ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii: zachowali to polecenie, ukryte jest ważne przesłanie. Zachowywać polecenia samego Boga oznacza pozostać
wiernym. To droga ucznia Jezusa. Nie jest ona rezygnacją z samostanowienia, ale pełnym pokory uznaniem, że Jezus jest panem. To On uciszy wszelkie wątpliwości naszego serca, pokazując w tajemnicy zmartwychwstania owoce swego posłuszeństwa – dar zbawienia.ks. Piotr Iracki


Nawrócenie

Bóg nie zbawi nas bez nawrócenia. Jeśli umrzemy w zatwardziałym grzechu, to na zawsze będziemy odwróceni od Boga. Jak przewróci się drzewo, tak będzie leżeć (por. Koh 11, 3). Nasze wartości nie zmieniają się po śmierci.

     
Nie może być tak, że za życia kochamy grzech, a po śmierci zaczynamy kochać cnoty. Radość nieba to kontynuacja radości Chrystusowej, która towarzyszyła nam na ziemi. Nie rozwijamy nagle nowej umiejętności miłowania wraz ostatnim oddechem. W wieczności zbierzemy tylko to, co posialiśmy na ziemi. Jeśli kochaliśmy grzech, zbierzemy zepsucie, z ostu nigdy nie zbierzemy winogron.

     
Sprawiedliwości Boga nie można oddzielić od Jego dobroci. Gdyby Bóg nie był sprawiedliwy, to nie byłby też dobry. Dlatego, że jest dobrocią, Jego sprawiedliwość wybacza. Dlatego, że jest sprawiedliwością, Jego dobroć odkupuje grzech. Dlatego niech współczesny człowiek, który w swojej bezczelności dokłada grzech do grzechu, myśląc, że może obrażać Boga, aż wygaśnie jego dzierżawa życia, nie spodziewa się otrzymania wieczystej dzierżawy w jednym z pałaców Ojca. Czy Ten, który wszedł do nieba przez krzyż, założył, że masz dotrzeć tam, grzesząc?

     
Pomyślmy teraz o innym typie duszy: rozpaczającej. Bezczelność zapomina o Bożej sprawiedliwości, podobnie jak rozpacz zapomina o Bożym miłosierdziu. Współczesna rozpacz utraciła nadzieję nie tylko na życie wieczne, w które wątpi, ale nawet wobec życia ziemskiego, z którego drwi. Jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa rozpacz nie była tak bezdenna. Zewsząd otacza nas wyczekiwanie katastrofy, przytłaczające poczucie nieprzewidywalności i nieuchronnej klęski.

Abp Fulton J. Sheen,
Łzy Jezusa. Antologia,
wybór i opracowanie Al Smith,
Edycja Świętego Pawła 2020.Abp Fulton J. Sheen żył prawdami, które głosił. Był pokorny i cierpliwy, szczery i autentyczny. Docierał do serc i umysłów. To abp. Sheenowi Ameryka zawdzięcza powrót do wiary i docenienie daru Kościoła. W 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił go sługą Bożym.

Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji abp. Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża. Według autora, zawiera się w nich pełny katechizm życia duchowego. Zatem temat wiary przewija się w całej książce, ale jest też osobny rozdział poświęcony wierze. Sheen analizuje w nim sposób myślenia człowieka i dostarcza argumentów na istnienie Boga, Jego miłości
i działania.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl