loading

2021.03.14 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

NA KOGO PAN BÓG „SIĘ GNIEWA I OBRAŻA”?

Kiedyś pewna osoba, doświadczona bolesnym cierpieniem, trudnościami w rodzinie, śmiercią bliskich, zapytała: Czy Pan Bóg gniewa się na mnie albo obraził, bo to wszystko tak niespodziewanie spadło na mnie?

     
Żadną miarą Pan Bóg ani się na nas nie obraża, ani nie gniewa. Choć w formule spowiedzi mówimy, że obraziliśmy Pana Boga grzechami. Jest to rzeczywiste wyznanie naszej skruchy i żalu, że nasze słowa i uczynki były sprzeczne z dobrocią Boga i zasługują na potępienie. Co w tym ważne, to nasze grzeszne postępowanie zasługuje na potępienie, ale Bóg nas nigdy nie potępia. Jezus oświadcza o tym uroczyście w rozmowie z Nikodemem:

     
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

     
Święty Paweł przypomina, że największym bogactwem Boga jest Jego niezgłębione
miłosierdzie, z drugiej strony Jego „gniew” jest wyrazem zbawiennej troski, aby nas przyprowadzić z niewoli i śmierci do życia w Nowym Jeruzalem (por. pierwsze czytanie). Dobrze tę tajemnicę wyboru Boga (zbawienia) i życia bez Boga (potępienia) wyraża mędrzec Syrach:

     
Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?». Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: «Jego
miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów». U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący
(Syr 5, 4-6).ks. Leszek Rasztawicki


Wołanie Dobrego Pasterza

Kiedy nie możesz spać w nocy i przypominają ci się grzechy, ponieważ noc wydobywa na powierzchnię twoją wewnętrzną ciemność; kiedy opłakujesz utratę kogoś z krewnych lub przyjaciół i przez chwilę rozmyślasz o śmierci; kiedy wzrusza cię czystość, poświęcenie oraz wiara innych, nawet jeśli ją wyśmiewasz; kiedy tysiąc razy w ciągu dnia musisz uciszać wyrzuty sumienia – zapytaj siebie, czym naprawdę
są te poruszenia!


     
Są one prawdziwymi łaskami: Boża natarczywość, przywoływanie zagubionej owcy przez
Pasterza. Nie udaremniaj ich przez jakieś spekulacyjne pytania, jak kobieta przy studni, gdy źródło twojego niezadowolenia tkwi w moralności, a nie w umyśle.

     
Jeśli od dwudziestu lat, albo i więcej, nie przystępowałeś do sakramentów, przestań usprawiedliwiać swój bunt wobec Boga twierdzeniem, że nie wierzysz już w sakrament pokuty. Twoja quasi-intelektualna opozycja stanowi kamuflaż dla moralnego tchórzostwa. Boisz się zmierzyć ze swoimi grzechami, więc atakujesz Credo.

     
Padnij na kolana! Uniż się przed Bogiem, bo On cię słyszy, zanim do Niego zawołasz. Zna twoją samotność, czuł ją na krzyżu. Zna twoje potrzeby, zapłacił za nie na Kalwarii. Nie myśl, że Miłość o tobie zapomniała. Nie ugasisz pragnienia, pijąc tylko z czary ludzkich uczuć, inaczej jest z kielichem zbawienia.


Abp Fulton J. Sheen,
Łzy Jezusa. Antologia,
wybór i opracowanie Al Smith,
Edycja Świętego Pawła 2020.Abp Fulton J. Sheen żył prawdami, które głosił. Był pokorny i cierpliwy, szczery i autentyczny. Docierał do serc i umysłów. To abp. Sheenowi Ameryka zawdzięcza powrót do wiary i docenienie daru Kościoła. W 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił go sługą Bożym.

Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji arcybiskupa Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest