loading

2021.03.28 – NIEDZIELA PALMOWA

NAJWAŻNIEJSZA „BITWA” CHRYSTUSA KRÓLA

Chrystus Król uroczyście wjeżdża do Jerozolimy, aby tam w wybranej stolicy Boga wypełnić ziemską misję. Celem misji Jezusa jest poddanie całego stworzenia Bogu Ojcu w ofierze Męki i Śmierci. Tutaj rozpoczyna się decydująca walka z Szatanem i grzechami ludzkości. Jej drogą jest Krzyż Pana, a zwieńczeniem korona chwały Zmartwychwstania. Jerozolima staje się miejscem najważniejszej bitwy Jezusa, która przeważa losy całego świata.

     
Chrystus pokorny i cichy wkracza w bramy Jerozolimy. Jest witany po królewsku jako oczekiwany Mesjasz. Witający lud jeszcze nie rozumie drogi królowania Boga w sercu człowieka. Nie jest to władza zbrojna i materialna, ale duchowe i całkowite zawierzenie się Bogu, który jedynie może nas wyzwolić z kajdan zła i grzechu. Znakami Chrystusa Króla są palma, krzyż i korona chwały. Od tej chwili palma stanie się symbolem męki i zwycięstwa dla wszystkich, którzy uczestniczą w męce Jezusa, składając siebie w ofierze posłuszeństwa Bogu. Królewska i mesjańska procesja z palmami jest preludium do szczytowego i bezgranicznego oddania się Bogu w męce i śmierci ku Zmartwychwstaniu.

     
Pójdźmy zatem w uroczystej procesji z wielką radością i nadzieją za naszym Panem, za Chrystusem Królem drogą do zwycięstwa w wielkim zawierzeniu i posłuszeństwie
woli Boga Ojca.

     
Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (Mk 11, 9b).ks. Leszek Rasztawicki
Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl