loading

2021.04.04 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

ON IDZIE KU NAM!

Każdy dzień naszego życia przynosi nam niezwykłe wydarzenia. Nawet gdy nic specjalnego się nie dzieje, żyjemy. I samo to jest niezwykłe. Tajemnicy naszego życia nie da się opisać słowami. Czasem udaje się to poetom, artystom. Czynią to przez symbole, metafory. Czasem opisem tej tajemnicy jest
cisza, brak słów.


     
Tajemnicą dla nas pozostaje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To główny temat naszej wiary, a jednocześnie największa tajemnica. W Ewangeliach mamy opis tego, co działo się przed zmartwychwstaniem i opisy pustego grobu. Sam moment, kiedy Jezus powstał z grobu pozostaje tajemnicą. Nie ma świadków, nie ma opisów. Odsunięty kamień, anioł, płótna, chusta. W przedziwny sposób płótna i chusta są jedynymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. Tak jakby to, czego nie można wyrazić słowami, miało pozostać niewyrażalne.

     
Moment zmartwychwstania pozostaje ciszą, nienazwaną i nieopisaną. Jeżeli cisza, to dlaczego dziś tajemnicę zmartwychwstania wyrażamy głośnym Alleluja, dźwiękami dzwonów i dzwonków? Ponieważ nie pusty grób jest tematem dzisiejszego dnia, a spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem! A jak wiemy z Ewangelii, można Go było dotknąć, można było z Nim zasiąść do stołu, porozmawiać. Zmartwychwstały nie
jest złudzeniem, a żyjącym Jezusem! Mamy dokładne i konkretne opisy jak wyglądał, co mówił i co
czynił. Jezus żyje!

     
W dzisiejszej Ewangelii Maria Magdalena pragnie szukać ciała Jezusa. A już niedługo sam zmartwychwstały Jezus wyjdzie jej na spotkanie. Nam również wydaje się, że szukamy Jezusa. A to On nieustannie idzie ku nam. Pokonując przeszkody, aby nas spotkać.


o. Tomasz Słowiński, dominikanin


PASCHA ZMARTWYCHWSTANIA

Jezus Chrystus, przez swoje Zmartwychwstanie, pokonał śmierć oraz piekło: to wskazuje na to, że my musimy pokonać diabła oraz zadać śmierć grzechom.

     
Największą uroczystością w ciągu roku jest Pascha. (…) Dzięki Chrystusowi człowiek powstaje ze śmierci grzechu do życia nadprzyrodzonego. Jest to nieustanne naśladowanie Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i odzyskał życie; życie chwalebne, niepodlegające cierpieniu, nieśmiertelne, niebiańskie. Pascha jest więc odnowieniem, wywyższeniem, duchową radością.

ks. Jakub Alberione,
Krótkie medytacje na każdy dzień roku,
Edycja Świętego Pawła 2014.Błogosławiony Jakub Alberione, założyciel zakonnej Rodziny Świętego Pawła, stworzył własną szkołę
duchowości zbudowaną na nabożeństwie do Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia. Oparte na niej dzieło „Krótkie medytacje na każdy dzień roku” są zbiorem 365. rozważań, które pomogą Czytelnikowi zgłębić
najważniejsze prawdy wiary oraz dowiedzieć się, jak praktycznie żyć nimi na co dzień. Każda medytacja kończy się propozycją rachunku sumienia i postanowienia oraz krótką modlitwą. Jest to cenna pomoc dla każdego, kto konsekwentnie chce pogłębiać i regularnie rozwijać swoje życie duchowe.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl