loading

2021.08.15 – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MSZA W DZIEŃ

MARYJA ORĘDOWNICZKĄ PRZED BOGIEM

Ziemskie życie Maryi kończy się w cudowny sposób. W cudowny też sposób zaczęło się ono, gdy jako jedyna z ludzi przyszła na świat wolna od grzechu pierworodnego. Bóg wybrał Maryję na Matkę swojego Syna, ale zarazem dał Jej wolność wyboru, gdy w Nazarecie Anioł Pański zaproponował Jej, aby stała się Matką Zbawiciela.

     
Maryja, chociaż została przez Boga obdarzona największą godnością, jaką tylko mogła otrzymać kobieta – stała się Matką Syna Bożego, pozostała do końca „dziewczyną z Nazaretu”. Była wciąż gotowa służyć innym. Nosząc w łonie Syna Bożego, pośpieszyła do swojej dużo starszej krewnej Elżbiety, aby służyć jej pomocą, gdy ta była w stanie
błogosławionym. Maryja pozostała wrażliwa na potrzeby innych, gdy w Kanie Galilejskiej prosiła swojego Syna, aby zaradził potrzebie młodej pary, która znalazła się w bardzo niezręcznej sytuacji. Wreszcie pozostała do końca kochającą Matką, gdy towarzyszyła swojemu Synowi niosącemu krzyż i gdy Ten w osamotnieniu umierał na Golgocie.

     
Wniebowzięcie Maryi jest ukoronowaniem Jej ziemskiego życia. Jest także potwierdzeniem tego, że Bóg docenił ofiarę Jej życia i uznał Ją za „największą spośród niewiast”.

     
Dzisiejsza uroczystość nabiera także szczególnego znaczenia dla wszystkich Polaków. 15 sierpnia 1920 roku Maryja obrana przez naszych przodków Królową Polski wstawiła się u Boga za polskim narodem, broniąc Warszawy przed bolszewicką nawałą. Cud na Wisłą to kolejne potwierdzenie tego, że kto ucieka się do Maryi, otrzyma od Boga, przez Jej wstawiennictwo, łaski, jakich najbardziej potrzebuje.


ks. Mariusz Krawiec, paulista


„Maryja. Mama i Królowa”Książka „Maryja. Mama i Królowa” to obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy nie wiedzą, że są dziećmi Maryi. W prosty i porywający sposób Scott Hahn wyjaśnia uprzywilejowane miejsce Maryi w chrześcijaństwie. Z głęboką wiarą analizuje biblijne i teologiczne podstawy czci oddawanej Matce Bożej. Autor odnajduje zapowiedź Maryi w Starym Testamencie, a szczególnie w osobie Ewy — matki wszystkich żyjących, w Arce Przymierza oraz królowej matce z rodu Dawida.

     We właściwym dla siebie stylu urozmaica teologiczny wykład analogicznymi wydarzeniami i anegdotami z życia codziennego. Wszystko po to, aby przybliżyć nas do Maryi – aby stała się dla nas bardziej Mamą niż Królową.Scott Hahn to były pastor protestancki, nawrócony na katolicyzm. Obecnie biblista, teolog i apologeta. Jest popularnym autorem licznych publikacji na temat Kościoła katolickiego. Nakładem Edycji Świętego Pawła opublikowano jeden z jego bestsellerów pt. „Uczta Baranka. Eucharystia — niebo na ziemi”, Częstochowa 2013.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl