loading

2021.10.31 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ!

Człowiek może swą duszę zatracić albo zbawić. Dlatego nie dziwi nas pytanie, które jeden z uczonych w Piśmie zadał Jezusowi: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. Chciał bowiem wiedzieć, jak ma żyć, aby nie stracić tego, co najważniejsze, czyli nieba.

     
Jezus poucza go, że istotą przestrzegania Bożych przykazań jest miłość. Bóg zasługuje na miłość ze strony człowieka przed innymi stworzeniami, gdyż ukochał każdego człowieka odwieczną miłością wcześniej, niż on mógłby Go kochać. Dlatego, odpowiadając na Bożą miłość, człowiek ma kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A kiedy nauczy się kochać Boga, wówczas będzie zdolny kochać swego bliźniego jak siebie samego.

     
Niestety w naszych czasach coraz bardziej zauważamy, że człowiek zamiast miłować Boga taką miłością, na jaką On zasługuje, poszukuje „szczęścia” w posiadaniu rzeczy materialnych, władzy, przyjemności. Tym samym zawęża swoje serce. A przecież Bóg uzdolnił człowieka, by mógł kochać i w ten sposób zasłużyć na posiadanie Boga w wieczności.

     
Oprócz miłości Boga, Jezus wyznacza człowiekowi zadania miłowania bliźniego jak siebie samego. W ten sposób upodabnia go do Stwórcy, który jest miłością. Dlatego powołaniem człowieka jest miłość. Tylko miłując, człowiek staje się w pełni człowiekiem. A miarą jego człowieczeństwa jest miara miłości. To dlatego pod wieczór naszego życia Bóg będzie sądził każdego z nas z miłości. Pamiętając o tym, żyjmy tak, aby w naszym życiu Bóg był zawsze na pierwszym miejscu. Wówczas wszystko będzie na swoim miejscu.


ks. Sławomir Sznurkowski, paulista






Miłość

Pierwszym i największym przykazaniem jest: „Będziesz miłował Pana całym swoim umysłem, całym swoim sercem, całą swoją mocą” (por. Mk 12, 30).

     
Święty Franciszek Salezy tłumaczy: „Miłość do Boga musi dominować nad wszystkimi naszymi miłościami, uczuciami. Musi królować nad wszystkimi naszymi namiętnościami i żądzami. Bóg wymaga od nas, aby: pośród wszystkich naszych uczuć miłość do Niego była najbardziej serdeczna, by przenikała i panowała nad całym naszym sercem; by była najbardziej uczuciowa, by wypełniała całą naszą duszę; by była najbardziej ogólna i miała rzeczywisty wpływ na
każdą naszą władzę i zdolność; by była najbardziej szlachetna i wypełniała cały nasz umysł; najbardziej stała, by wzmacniała każdą naszą siłę i moc”. Kończy tę wypowiedź wspaniałą zachętą do miłości: „Panie jestem Twój, i tylko do Ciebie należeć mogę; moja dusza jest Twoja i nie może żyć dla nikogo innego, jak tylko dla Ciebie; moje serce jest Twoje, i nie może dążyć do nikogo innego, jak tylko do Ciebie. Miłość do Ciebie musi być moją pierwszą zasadą, ponieważ od Ciebie pochodzę; muszę Ciebie kochać, bo jesteś moim celem i odpoczynkiem, ponieważ jesteś moim przeznaczeniem; muszę kochać Ciebie bardziej niż swoje własne istnienie, bo moje istnienie zależy jedynie od Ciebie; muszę kochać Ciebie bardziej niż siebie samego, ponieważ cały jestem w Tobie i dla Ciebie”.

Jakub Alberione,
Krótkie medytacje na każdy dzień roku,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2014.


_________________________________________



Dzieło Krótkie medytacje na każdy dzień roku jest zbiorem 365 rozważań, które pomogą Czytelnikowi
zgłębić najważniejsze prawdy wiary oraz dowiedzieć się, jak praktycznie żyć nimi na co dzień. Każda medytacja kończy się propozycją rachunku sumienia i postanowienia oraz krótką modlitwą. Jest to cenna pomoc dla każdego, kto konsekwentnie chce pogłębiać i regularnie rozwijać swoje życie duchowe. Bogactwo treści i nowatorskie ujęcie wielu zagadnień sprawiają, że książka ta, choć napisana kilkadziesiąt lat temu, nic nie traci ze swojej aktualności.
Publikując to dzieło, chcemy przybliżyć polskiemu czytelnikowi postać i duchowe dziedzictwo wielkiego proroka XX wieku, apostoła nowych mediów, bł. Jakuba Alberionego, założyciela Rodziny Świętego Pawła, której częścią są księża i bracia z Towarzystwa Świętego Pawła (pauliści), głoszący słowo Boże przez działalność wydawniczą Edycji Świętego Pawła.



Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl

jest