loading

2021.10.31 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ BOGA!

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Jest to dzień, kiedy dziękujemy Bogu za to, że zechciał zamieszkać pośród swego ludu.

     
„Świątynię nie wystarczy tylko zbudować, ale trzeba ją poświęcić Najwyższemu”, aby stała się domem Boga. To w niej „gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii” (Dekret Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego z 29 maja 1977 r.).

     
Dzisiejsza uroczystość pobudza nasze serca do wdzięczności Bogu i ludziom, którzy wznosili tę świątynię. Ich wiara i poświęcenie sprawiły, że każdej niedzieli możemy gromadzić się jako wspólnota parafialna na Eucharystii.

     
Ale Kościół to nie tylko mury świątyni, zbudowanej z kamieni. To przede wszystkim ludzie, żywe kamienie, którzy do niego należą. Dziś w drugim czytaniu św. Paweł uświadamia nam, że to my, wierzący, jesteśmy świątynią Boga i że Duch Boży w nas mieszka. I dlatego, aby każdy z nas był godnym miejscem uwielbienia Boga, musi nie tylko dbać o wystrój swojego kościoła parafialnego, lecz przede wszystkim zatroszczyć się o świętość swojego serca. Wówczas, gromadząc się wraz z innymi w imię Boga, wspólnie będziemy wielbić Go i miłować, a będąc Mu posłuszni, dążyć pod Jego kierownictwem do osiągnięcia obiecanego życia w niebie.

     
Zgodnie z nauczaniem Kościoła rodzina chrześcijańska jest domowym Kościołem. Dlatego w Roku Rodziny pamiętajmy, że kiedy nasza rodzina żyje na co dzień wiarą, kiedy wspólnie się modli, kiedy jest wspólnotą wzajemnej miłości, wówczas nasz dom staje się małym Kościołem.


ks. Sławomir Sznurkowski, paulista


Maryja nadzieją mojego życia

Maryja pragnie zjednoczyć nas z Jezusem i wie, że nieprzyjacielem Jezusa jest Szatan. To on dąży do tego, abyśmy nie żyli nauczaniem Jezusa, to on dąży do tego, abyśmy Go nie naśladowali. Jezus jest w Ewangelii. To On mówi. To On działa. Dlatego Matka Boża pragnie, abyśmy Nim żyli. (…)

     
Matka Boża śpieszy nam z pomocą i każdemu z nas stwarza okazje, byśmy na nowo zbliżyli się do Jezusa. Czyni to przez całe nasze życie, nikomu nie odmawiając swojej miłości. Postępuje tak z nami, gdyż jest naszą Matką. Matką, która przez całą dobę nie spuszcza nas z oczu. Czyni to od naszych narodzin aż do śmierci. Nie oddala się od nas nawet na chwilę. Jednocześnie nie ustaje w wysiłku, aby przekonać nas do odejścia od tego, co złe. (…) Wiemy dobrze, jakie są plany Maryi: nakłonić ludzi na całym świecie, aby powrócili do Jezusa Chrystusa, aby żyli Ewangelią. (…)

     
Zarówno na początku, jak i na końcu historii zbawienia pojawia się postać Maryi. (…) Pojawia się niewiasta, którą jest Maryja, ponieważ Jej Synem jest Jezus. Nie jest to jakaś niewiasta. Absolutnie nie. Jest to ta konkretna niewiasta – Maryja, której Syn zmiażdży Szatanowi głowę. (…)

     
Od czasu, gdy Bóg zapowiedział, że niewiasta będzie nieprzyjaciółką Szatana, do centralnego momentu ludzkiej historii – Chrystusa – nie ma żadnej wzmianki o Maryi. Dlaczego? Dlatego, że najważniejszy jest Jej Syn. Dopiero w scenie zwiastowania znów jest mowa o Maryi. Ma ona fundamentalne znaczenie, gdyż odtąd w całej ludzkiej historii, od Jezusa aż do końca świata, zawsze będzie mowa o Maryi. Pismo Święte jeszcze raz ukazuje nam Maryję w momencie końca świata.

Gabriele Amorth,
Maryja nadzieją mojego życia.
Ostatni wywiad z najbardziej znanym egzorcystą świata
,
rozmawia: ks. Sławomir Sznurkowski SSP,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017.


_________________________________________


Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy nie mieli sprzymierzeńców w walce z Szatanem? Samotny człowiek skazany byłby na porażkę. Jest jednak Ktoś, kto jest naszym obrońcą i wspiera nas w tej trudnej walce –
Matka Boża. Wyraźnie podkreśla to ks. Gabriele Amorth, najsłynniejszy egzorcysta świata, w swoim ostatnim wywiadzie, którego udzielił ks. Sławomirowi Sznurkowskiemu. „Maryja nadzieją mojego życia” to frapująca lektura od pierwszej do ostatniej strony.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl