loading

2021.11.21 – JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

ŚWIATŁO GASI
KOSZMAR CIEMNOŚCI

Jezus jest Królem. Jego Ojcem jest Bóg. Jesteśmy w Nim umiłowanymi dziećmi Boga Ojca. Jeśli tylko nie zamkniesz oczu na tę prawdę, to ona rozproszy każde kłamstwo w Twoim życiu. Tak jak światło gasi koszmar nocy. Jego władza to umywanie nóg. Jego godność to bycie z nami jako ten, który służy. Jego sposób władania to bycie Dobrym Pasterzem, który przywraca wolność swoim owcom, oddając za nie życie. To o takim królowaniu i takiej władzy Jezus rozmawia dziś z Piłatem.

     
W czasie tej rozmowy Piłat nie udziela odpowiedzi na proste pytanie: „Czy mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie?”. Zasłania się tym, że naród wydał Jezusa. Pyta: „Co uczyniłeś?”. Cała Ewangelia jest odpowiedzią na to pytanie. Dał dobre wino w czasie zaślubin. Podniósł paralityka. Rozmnożył chleb. Chodził po wodzie. Uzdrowił wzrok niewidomego. Wskrzesił zmarłego. Jego władza to dawanie tego, kim On sam jest: miłości i życia.

     
O tym czytamy dziś w Apokalipsie. O wyzwoleniu do życia i miłości, które dokonało się przez Jego ofiarniczą śmierć na krzyżu. To Jego krew nas oczyszcza, usprawiedliwia, leczy i jednoczy z Bogiem. To tam, na Golgocie, odniósł ostateczne zwycięstwo i rozpoczął panowanie, które nie przeminie – jak czytamy dziś w pierwszym czytaniu. W królestwie, które obejmie wszystkie narody, ludy i języki. W królestwie, które nigdy nie ulegnie zagładzie, będzie wolne od spraw złych i przerażających, które są w królestwach tego świata.

     
Chrystus Król ma moc i chce udzielić nam daru życia wiecznego, stając się chlebem i oddając swoje życie za nas.


ks. Jakub Raczyński


Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi

Za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), siostry z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial we Francji, Pan Jezus ukazał miłość swojego Serca do ludzi.

     
Podczas czterech objawień prosił tę francuską zakonnicę, aby Serce to „było uczczone i uwielbione w takiej mierze, w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone w swej Męce”.

     
Pierwsze objawienie miało miejsce 27 grudnia 1673 roku, w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i odsłonił przed nią tajemnice swego Boskiego Serca. (…)

     
Podczas drugiego objawienia, które miało miejsce na początku 1674 roku, Pan Jezus po raz drugi ukazał św. Marii Małgorzacie swoje Serce i wyjawił swoje pragnienie. (…) Powiedział św. Małgorzacie, że pragnie wprowadzenia nowego nabożeństwa ku czci Jego Boskiego Serca i obiecał czcicielom swego Serca szczególne łaski. (…)

     
Trzecie objawienie miało miejsce 2 lipca 1674 roku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus ukazał św. Marii Małgorzacie swoje Serce i zażądał wynagrodzenia za grzechy i niewdzięczności ludzi. Poprosił, aby w duchu wynagrodzenia modliła się w każdą noc z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00 (obecnie nabożeństwo to zwane jest Godziną świętą) i aby Komunia św. w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy i oziębłość ludzką.

     
W piątek po oktawie Bożego Ciała, 16 czerwca 1675 roku, kiedy św. Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, nastąpiło czwarte objawienie. (…)

     
Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzona w drugi piątek po Zesłaniu Ducha Świętego (dawniej był to piątek po oktawie Bożego Ciała). Czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Bożemu, każdego dnia odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

     
O wielkiej czci Najświętszego Serca Jezusowego świadczą także akty osobistego poświęcenia, intronizacji Serca Jezusa w rodzinach czy też akty poświęcenia narodu, np. ponawiane co kilka lat poświęcenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że będzie także „błogosławić te domy, w których obraz Jego Serca będzie umieszczony i czczony”. Temu celowi służy Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. Propagatorem tej praktyki był urodzony w Peru, ale działający w Chile, o. Mateo Crawley-Boevey (1875-1960).


Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
opr. ks. Sławomir Sznurkowski SSP,
Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2021.


_________________________________________Przyjmując do naszych serc słowa samego Jezusa, powinniśmy rozpocząć praktykowanie różnych form nabożeństwa do Jego Serca. W tym celu został przygotowany wybór modlitw, które możemy odmawiać zarówno pojedynczo czy rodzinnie w domu, jak i przed Najświętszym Sakramentem indywidualnie oraz wspólnotowo.

     
Książeczka „Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa” zawiera krótkie przypomnienie objawień Jezusa i Jego słów do nas, wyjaśnia wszystkie sposoby czczenia Jego Serca i proponuje konkretne modlitwy, akty, ceremoniały oraz
nabożeństwa: nowennę, koronkę, triduum, aby jak najlepiej uczcić Serce Jezusa osobiście lub wspólnotowo, w parafii.Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl