loading

2021.11.28 – 1 NIEDZIELA ADWENTU

CZAS NA PRZEBUDZENIE

Gdy wykonujemy jakąś pracę, po jakimś czasie przychodzi znużenie. Zaczynam
wykonywać czynności automatycznie. Nazywamy to rutyną. Dotyczy to również naszego życia duchowego.


     
Pan Bóg, który obdarzył nas darem wiary, daje nam szansę wyjścia z tej rutyny. Jednym ze sposobów Jego działania jest rok liturgiczny w Kościele. Dzięki temu możemy przeżywać przebudzenie w wierze.

     
Dziś rozpoczynamy takie przebudzenie. To czas Adwentu. Od dziś znowu przypominamy sobie, że jesteśmy ludźmi oczekującymi. Znowu czekamy na narodzenie Jezusa. Ale przede wszystkim czekamy na drugie Jego przyjście!

     
Nie jest to bierne czekanie. Żyjemy naszym codziennym życiem, wypełniając to, co wyznacza nam nasze powołanie. Stosujemy w tym klucz miłości, do jakiej wezwał nas Jezus. Ten klucz jest niezbędny, aby przebaczyć, aby mieć miłosierdzie dla naszych bliźnich. Jednocześnie czuwamy. Przede wszystkim na modlitwie, która jest źródłem naszej codzienności.

     
Czuwamy, pamiętając, ze życie chrześcijanina to też walka duchowa. Uczymy się rozpoznawać pokusy i mamy odwagę je odrzucać. W naszej codzienności przypominamy sobie, że wszystko jest łaską. A moim zadaniem jest współpraca z łaską Bożą.

     
Czas Adwentu to też zaproszenie do odnowienia osobistej relacji z Jezusem. To czas, aby znowu zadać sobie pytanie: „Kim dla mnie jest Jezus?”. Dziś, w tym czasie mojego życia. Aby odkryć na nowo siłę miłości Jezusa. Aby oczekiwać Jego przyjścia z radością, nie ze strachem.


o. Tomasz Słowiński, dominikanin


Przez Maryję, w Chrystusie i Kościele

Wszystko pochodzi od Boga-początku, aby wrócić do Boga-celu, ku Jego chwale i dla szczęścia człowieka.

     
Maryja kieruje na pewną drogę, jaką jest Chrystus, w Kościele przez Niego założonym. W Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, staliśmy się dziećmi Boga i Jego dziedzicami. Człowiek i ludzkość otrzymują przez niewidzialnego Chrystusa w widzialnym Kościele dobra doczesne i wieczne szczęście. Wszystkie dzieci Boże są oczekiwane w domu Ojca Niebieskiego. Dzięki Maryi każdy może znaleźć Drogę – Chrystusa. Wszyscy wskazują tę drogę przez ducha miłości i apostolstwa.


Boże mój, jestem w pełni dziełem Twojej wszechpotężnej miłości. Uwielbiam Cię, Boże mój, jeden w naturze i w trzech Osobach. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie do szczęśliwości, która jest w Tobie, i dla Twojej wiecznej chwały. Zbaw mnie przez Twą łaskawą wszechmoc!


Chwała na wysokości Bogu,

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Jezu Mistrzu, Drogo, Prawdo i Życie,

zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.Bądź uwielbiona, nieskończona Dobroci Boża! Oprócz życia fizycznego wlałaś we wnętrze człowieka nadprzyrodzone życie łaski. Uczyniłaś go swoim dzieckiem, powołałaś do swojej szczęśliwości, napełniłaś go miłością wolną i spontaniczną. Oświeć mnie, abym mógł poznać wielki skarb Twojej łaski.


Chwała na wysokości…

Jezu Mistrzu…

Maryjo, Królowo Apostołów…Niech będzie uwielbione miłosierdzie Ojca Niebieskiego! Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który ofiaruje się na wynagrodzenie za grzech człowieka! Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który w Maryi zapoczątkował nowe pokolenie dzieci Bożych! Niech będzie pochwalona nowa Ewa, nadzieja rodzaju ludzkiego!


Chwała na wysokości…

Jezu Mistrzu…

Maryjo, Królowo Apostołów…Bądź uwielbiony, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco, jedyny Boże! Ty zawsze byłeś blisko grzesznej i błądzącej ludzkości oraz wskazałeś jej drogę i nadzieję. Mojżesz bowiem przekazał Prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Zbawiciela.


Chwała na wysokości…

Jezu Mistrzu…

Maryjo, Królowo Apostołów…Boże mój, dziękuję Ci za to, że zechciałeś wszystko odnowić w Chrystusie. Powołałeś człowieka do naśladowania w Chrystusie Twojego Boskiego życia. Wielu wierzących odznacza się praktykowaniem zwyczajnych cnót, oddają cześć Bogu, uznają Kościół, szanują społeczeństwo. Często są dobroczyńcami ludzkości. Pragnę naśladować Boga w Chrystusie, który jest życiem duszy.


Chwała na wysokości…

Jezu Mistrzu…

Maryjo, Królowo Apostołów…
Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2019.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl