loading

2021.12.25 – NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

FAKT, NIE MIT

I dziś świat Go nie rozpoznaje. I dziś swoi Go nie przyjmują. A jednak mieszka pośród nas. I to od ponad dwóch tysięcy lat.

     
Nie tylko współcześni Jezusowi przegapili moment, w którym Pan pocieszył swój lud. W każdej epoce próbowano sprowadzić opis Bożego narodzenia do bajki, projekcji wiary pierwotnego Kościoła czy też mitu, jaki towarzyszy założycielom innych religii.

     
Spis ludności zarządzony przez cezara Augusta, Kwiryniusz, wystąpienie Jana Chrzciciela, pokłon mędrców. A szerzej: Piłat z Pontu, osiągnięcia greckiej filozofii, zaćmienie słońca, trzęsienie ziemi, zburzenie świątyni. Ilu argumentów trzeba jeszcze użyć, by przekonać nieprzekonanych? Ile mitów trzeba obalić, by zrozumieć pełnię czasów?

     
W ostatnich latach obalono kolejny mit, że Boże narodzenie zastąpiło pogańskie święta po ustaniu prześladowań, że jest tylko marnym uzasadnieniem dla zimowego przesilenia. Bo przecież warto świętować, kiedy noc jest najdłuższa. Wielka tu zasługa ks. prof. Józefa Naumowicza.

     
Świętujemy narodzenie Jezusa w dniu,w którym w roku 328 konsekrowano bazylikę wzniesioną nad miejscem Jego przyjścia na świat. To najstarszy istniejący dziś kościół chrześcijański, o przebogatej historii. A i miejsce nie jest przypadkowe, bo dzięki gorliwości pasterzy pierwsi wyznawcy Zmartwychwstałego zaznaczyli ową grotę i już w drugim wieku gromadzili się tam na modlitwie.

     
Nie ma więc powodu, by wątpić w historyczność wydarzeń opisanych w Ewangelii. I dziwi nas, a może i czasem śmieszy, że wątpiący powołują się na dowody naukowe. Mimo że nauka ich wątpliwościom przeczy.


ks. Arnold Nowak


Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,

w Was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,

do Was zwracamy się z ufnością.Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii

i Wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii

i małymi Kościołami domowymi.Święta Rodzino z Nazaretu,

niech nigdy więcej w naszych rodzinach

nikt nie doświadcza przemocy,

zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.Święta Rodzino z Nazaretu,

przywróć wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego

charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.Jezu, Maryjo i Józefie,

usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Adhortacja apostolska „Amoris Laetita”. O miłości w rodzinie,
Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2016.


Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl