loading

2021.12.26 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

KIEDY RODZINA JEST ŚWIĘTA?

Idealna rodzina to nie taka, w której nie ma problemów. Idealna rodzina to taka, w której problemów się nie lekceważy, ich rozwiązania nie odkłada się na później i wspólnie szuka się najlepszego wyjścia.

     
Przyglądając się Świętej Rodzinie, odkrywamy pewien paradoks. Z jednej strony niesforny Jezus, który urywa się spod opieki starszych na trzy dni. Z drugiej Maryja i Józef lekceważący obowiązki rodzicielskie, bo jak można przez cały dzień nie sprawdzić, gdzie jest dziecko? Dzisiaj Jezus zostałby zabrany przez kuratora, a rodziców czekałby niemiły proces, grzywna, a nawet odebranie praw. Jeszcze bardziej zadziwia reakcja Jezusa, który nie przeprasza w stylu Sorry, nie zabrałem komórki, lecz oznajmia, że ma innego Ojca.

     
Oczywiście to tylko pozór, bo przecież byli jeszcze krewni, był ból serca, była radość odnalezienia, a przede wszystkim sytuacja się więcej nie powtórzyła, bo wszyscy odrobili lekcję na przyszłość. Dziecko ma prawo do pomyłki i nie będzie to grzechem. Rodzice też nie zawsze są doskonali i takich nie muszą udawać przed dziećmi. Święta Rodzina jest święta, bo wszyscy jej członkowie żyją w prawdzie, nie oszukują, na bieżąco diagnozują problemy i podejmują trud naprawienia szkody.

     
Nawet jeśli nie wzrastaliśmy w idealnej rodzinie i takiej nie potrafimy zbudować, mamy jeszcze idealnego Ojca. Czy stać nas na to, by być Jego idealnymi dziećmi? On nie tylko prowadzi nas do prawdy o naszych słabościach, ale też potrafi zaradzić, uleczyć, a przede wszystkim przebaczyć. Potrafi wysłuchać, zrozumieć, obdarzyć bogactwem. Takiego Ojca spotkała Anna w świątyni, powierzając mu wychowanie Samuela. Taki Ojciec pomagał wzrastać w łasce swemu Synowi. Takiemu Ojcu powierza nas św. Paweł.


ks. Arnold Nowak


Modlitwa do Świętego Józefa

Święty Józefie, wzorze wszelkiej cnoty, uproś nam swojego ducha wewnętrznego.

Osiągnąłeś bardzo wielki stopień świętości i chwały niebieskiej w miłosnym i czynnym milczeniu, w praktykowaniu wszelkich przepisów religijnych i cywilnych oraz w uległości woli Bożej. Wyjednaj nam wzrost wiary, nadziei i miłości, rozwój cnót kardynalnych i obfitość darów Ducha Świętego.


Święty Józefie, módl się za nami.


Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, dziękuję Bogu Ojcu za twoje wewnętrzne zjednoczenie z Nim, podczas Jego dzieciństwa i młodości w Betlejem, w Egipcie i w Nazarecie. Miłowałeś Go jak ojciec, a On cię kochał jak syn. Twoja wiara pozwalała ci uwielbiać w Nim wcielonego Syna Bożego. Jezus był ci posłuszny, służył ci i ciebie słuchał. Odbywałeś z Nim wiele rozmów, dzieliłeś trud pracy, wielkie cierpienia i najsłodsze pociechy. Wyjednaj nam łaskę, abyśmy nigdy nie obrazili Jezusa i nie utracili Go przez grzech. Módl się za nami, abyśmy zawsze mogli dobrze się spowiadać i godnie przyjmować Komunię św., abyśmy doszli do wielkiej zażyłości oraz czułej i mocnej miłości ku Jezusowi tu, na ziemi, i posiadania Go na zawsze w niebie.


Święty Józefie, módl się za nami.

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła,
Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2019.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.

Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,

https://prenumerata.edycja.com.pl