loading

2022.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

BĄDŹ GWIAZDĄ

Zanim mędrcy odnaleźli Jezusa pokonali wiele przeszkód. Zostawili domy i własne zabezpieczenia. Wyruszyli w drogę. Pokonali wiele kilometrów. Ponieśli wiele trudów. Zawierzyli znakom. Pozwolili się prowadzić. Wszystko zaczęło się od pierwszego kroku. I od gwiazdy…

 

 

 

 

Dzisiejsza uroczystość przywołuje nam przed oczy mędrców, którzy najpierw sami pozwolili się zewangelizować, a później Dobrą Nowinę o Nowonarodzonym Mesjaszu zanieśli do wielu narodów. Gdyby mędrcy nie odczytali znaków czasu, nie zaufali prowadzącej ich gwieździe, zmęczyli się podróżą lub uznali, że „to nie ma sensu”, wieść o Jezusie pozostałaby w granicach Betlejem.

 

 

 

 

Mędrcy, pierwsi misjonarze, pierwsi głoszący Dobrą Nowinę. Cały czas byli w ruchu. Wyruszyli… Szli… Szukali… Znaleźli… Oddali pokłon… Powadziła ich gwiazda. Zadaniem Kościoła, to znaczy każdej osoby ochrzczonej, wierzącej w Chrystusa i żyjącej w zgodzie z nauczaniem papieża i Kościoła jest ukazywanie Chrystusa tym, którzy Go nie poznali lub zagubili.

 

 

 

 

Jednym ze sposobów realizacji powszechnego powołania misyjnego jest bycie świadkiem Jezusa. Każdy ochrzczony powinien mieć tę świadomość, że jego współpraca jest konieczna do tego, by „uwielbiły Pana wszystkie ludy ziemi”. By każdy, z najdalszych krańców ziemi i najbardziej zaniedbanych peryferii miast, znalazł Jezusa i oddał Mu pokłon.

 

 

 

 
Bądź gwiazdą dla innych. Prowadź do Jezusa.

 

 

 

 

Bierz przykład z dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które od 179 lat biorą udział w misyjnym dziele Kościoła na wszystkich kontynentach, a dzisiaj obchodzą Światowy Dzień Misyjny Dzieci.

Papieskie Dzieła Misyjne

MISYJNY DZIEŃ DZIECI

4 grudnia 1950 roku papież Pius XII ustanowił Światowy Misyjny Dzień Dzieci. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

 

 

 

 

Już Jan Paweł II powiedział, że „Kościół powierza w sposób szczególny zadanie ewangelizacji dzieciom. Taki ma sens Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który zobowiązuje «dziecięcych misjonarzy» do niesienia światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny”.

 

 

 

 

Tego dnia, dzieci szczególnie modlą się za rówieśników w innych częściach świata. Przygotowują liturgię Mszy św., podczas której na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi świata ubierają się w stroje symbolizujące 5 kontynentów. W ten szczególny dzień do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przyjmowani są nowi członkowie, a pozostali odnawiają swoje przyrzeczenia. Misyjny Dzień Dzieci często jest również dniem uroczystego podsumowania misyjnej kolędy.

 

 

 

 

To bardzo ważny dzień, który pozwala na nowo odkryć misyjną tożsamość wynikającą z sakramentu chrztu świętego. Dzieci odnawiają w sobie pamięć i poczucie bycia częścią jednej rodziny Kościoła. Rodziny, której zadaniem jest wspólne kroczenie za Chrystusem, adorowanie Go i głoszenie Go tym, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli.

 

 

 

 

Papież Franciszek powiedział, że Misyjny Dzień Dzieci to „święto dzieci, które swoimi modlitwami i ofiarami pomagają najbardziej potrzebującym rówieśnikom. Stają się dzięki temu prawdziwymi misjonarzami i świadkami braterstwa i solidarności”.

 

 

 

 
Niezależnie od tego ile mamy lat, każdy z nas jest DZIECKIEM BOŻYM. Odnówmy i my dzisiaj nasze misyjne zaangażowanie przez modlitwę i ofiarę, aby Boże królestwo rozszerzało się i rosło.

Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański