loading

2022.01.09 – CHRZEST PAŃSKI

JESTEŚ KOCHANY

Pan Bóg jest niezmienny. Jeśli raz coś mówi, to nigdy nie zmienia zdania. W dniu naszego chrztu powiedział każdemu z nas, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Kocha nas tak bardzo, że ani razu od tamtej chwili nas nie opuścił. I nigdy nie opuści.

 

 

 

 

Tak bardzo ludzie dzisiaj cierpią, bo czują się niekochani, odrzuceni, mało wartościowi. Jak łatwo nam uwierzyć w jeden, nawet przelotny uśmiech drugiego człowieka, albo jedno miłe słowo. Jakże trudniej uwierzyć Bogu, który swoją miłość potwierdził raz na zawsze, posyłając Syna, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Jak trudno uwierzyć Bogu, który, jak mówi pewien mądry franciszkanin: „kocha nas tak bardzo, że nie może od nas oczu oderwać”.

 

 

 

 

Czytania dzisiejszej niedzieli doskonale przypominają nam, że „Pan Bóg nie ma względu na osoby” (II czytanie), „każdego z nas powołał słusznie” (I czytanie), a w każdym swoim dziecku „ma upodobanie” (Ewangelia). Nie przypadkiem właśnie te czytania towarzyszą nam w święto Chrztu Pańskiego. To wszystko zawiera się w sakramencie chrztu świętego. Tamtego dnia każdy z nas stał się przybranym synem Ojca.

 

 

 

 

Przypomnij sobie dzisiaj datę twojego chrztu. Obejrzyj zdjęcia, jeśli je masz. Poczuj się na nowo kochany, jedyny i wyjątkowy. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Należysz do wspólnoty Kościoła. Masz miliony braci i sióstr na całym świecie.

Papieskie Dzieła Misyjne

 

UKOCHANY JEST POSŁANY

„Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (EG 120).

 

 

 

 

Te słowa papieża Franciszka przypominają nam, że chrzest, jak każda łaska, jest darem i zadaniem. Zdaniem papieża nikt, kto spotkał się z miłością Bożą, nie może wyrzec się udziału w ewangelizacji.

 

 

 

 

Duchowość Kościoła jest katolicka, to znaczy powszechna, misyjna. Wymaga wzięcia pełnej odpowiedzialności za ewangelizację świata.

 

 

 

 

Błogosławiony Paweł Manna, założyciel Papieskiej Unii Misyjnej, był zdania, że obowiązek bycia misjonarzami w naszej codzienności oraz współpracy misyjnej wynika z codziennej chrześcijańskiej modlitwy „przyjdź królestwo Twoje”. Ojciec Paweł pytał: „A jak ma ono przyjść, jeśli nie będziemy wszyscy współpracować w tym jego przyjściu? Kto da misjonarzy Kościołowi, kto będzie ich wspierał w trudnej pracy, jeśli nie my?”. Hasłem życia tego Błogosławionego były słowa: „Cały Kościół dla nawrócenia całego świata”. Cały Kościół, to znaczy każdy ochrzczony, wierzący w Chrystusa.

 

 

 

 

Papierkiem lakmusowym tego, na ile nasza wiara jest mocna, żywa i prawdziwa, jest właśnie zatroskanie i zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła. Jak napisał Jan Paweł II, „Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa” (Redemptoris Misio 71).

 

 

 

 

Kiedy będziesz dzisiaj modlił się słowami Modlitwy Pańskiej, zwróć uwagę na słowa, o których pisał o. Manna. Jesteś ochrzczony, jesteś misjonarzem. Nie potrzebujesz wyjeżdżać w dalekie kraje, swoją misję realizujesz w świadectwie prawdziwie chrześcijańskiego życia. W najbardziej prozaicznych drobiazgach codzienności.

Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański