loading

2022.01.16 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEODWRACALNA MIŁOŚĆ

Nawet jeżeli człowiek ucieka od Boga, to Bóg nigdy nie ucieka od człowieka. W rytmie tego zwykłego czasu jesteśmy zaproszeni, by wzrastać w miłości, spełniając nasze codzienne obowiązki.

 

 

 

 

Czytania tej niedzieli mają wspólny temat, który je łączy: są nim zaślubiny. Każdy z nas ma doświadczenie obecności na czyimś ślubie, może swoim, może znajomego. W trakcie zaślubin dwie osoby przysięgają wobec Boga i wspólnoty wieczną miłość, która ma je połączyć na zawsze.

 

 

 

 

Ten obraz zaślubin i wzajemnej miłości ma głębokie zakorzenienie w Biblii, tak w Starym jak i w Nowym Testamencie. Prorocy Izajasz i Jeremiasz często mówią o mistycznych zaślubinach między Bogiem i Izraelem: „spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża” (pierwsze czytanie).

 

 

 

 

Ta nieodwracalna miłość Boga do człowieka jest przypominana przez proroków szczególnie wtedy, gdy lud okazuje niewierność. Można powiedzieć, że żadna porażka ludu wyrażająca się jego niewiernością, która ma bardzo bolesne i konkretne konsekwencje, nie prowadzi jednak do zerwania przez Boga przymierza zawartego z Izraelem: „Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona» (…). Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona»” (pierwsze czytanie).

 

 

 

 

Dlatego też nieprzypadkowo ewangelista Jan pisze o znakach Jezusa, zaczynając od wesela w Kanie Galilejskiej. Nieodwracalna miłość Boga do człowieka, przepowiadana przez proroków, stała się jeszcze silniejsza, bo Bóg stał się człowiekiem! To jest dobra nowina, która zmienia los człowieka. To jest czas na radość i zamiana wody w wino, o której dziś słyszymy, ma właśnie to podkreślić. Czy jednak w moim życiu Pan Bóg znajdzie miejsce, dzięki któremu będzie mógł rozlewać swoją miłość?

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne

SEN O KOŚCIELE

Śnił mu się Kościół pełen życia, gorliwości i misyjnej pasji. Każda diecezja i każda parafia zaangażowana była w misje. Każdy ksiądz, siostra zakonna i osoba świecka, a także każda rodzina była świadoma swojego misyjnego powołania… O tym marzył bł. Paweł Manna.

 

 

 

 
16 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie bł. Pawła Manny. W tym roku mija 150 lat od jego urodzin. Z jego marzenia o Kościele tętniącym życiem misyjnym zrodziła się Papieska Unia Misyjna. To jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. I choć powstało jako ostatnie, nazywane jest ich „duszą”. Wyjątkowość tych dzieł polega na tym, że są one bezpośrednim narzędziem Ojca Świętego do budowania żywej współpracy misyjnej w Kościele na całym świecie.

 

 

 

 

Rozpoczynający się 2022 rok jest wyjątkowy dla całego Kościoła powszechnego z powodu kilku ważnych jubileuszy. 400 lat temu powstała Kongregacja Ewangelizacji Narodów, a 200 lat temu – jej główne wsparcie, czyli Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Dokładnie 100 lat temu Dzieło Rozkrzewiania Wiary wraz z dwoma innymi – Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. Piotra Apostoła – stały się „papieskie”.

 

 

 

 

Te wydarzenia miały kluczowe znaczenie dla Kościoła. Ukształtowały bowiem znaną nam dziś strukturę współpracy misyjnej na całym świecie. Z dzisiejszej perspektywy można dostrzec w tym działanie Bożej Opatrzności. A w ludziach, którzy je tworzyli – zdumiewające przykłady heroizmu i świętości. To ludzie z różnych epok i różnego stanu – kobiety i mężczyźni, księża i świeccy, a także całe rodziny. Ludzie o odmiennych talentach i temperamentach, których łączył „jeden duch i jedno serce”. Byli bowiem bez reszty oddani Kościołowi i sprawom misji.

 

 

 

 

 

 

Warto dziś postawić sobie pytanie o to, czy jesteśmy włączeni w krąg tej współpracy? Czy znamy założycieli i charyzmaty Papieskich Dzieł Misyjnych, ich inicjatywy i czasopisma? Zróbmy w tym kierunku choć jeden krok więcej…

 

 

 

 

Sen o Kościele bł. Pawła Manny może się ziścić, jeśli stanie się on także naszym snem. Nie bójmy się marzyć o Kościele przenikniętym „pierwotną miłością i gorliwością”. Zaufajmy słowom św. Jana Pawła II, że MISJE ODNAWIAJĄ KOŚCIÓŁ. Ten rok jest szansą dla naszych wspólnot: parafii, grup apostolskich i rodzin, abyśmy mogli lepiej poznać Papieskie Dzieła Misyjne i mocniej zaangażować się w misyjną współpracę.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański