loading

2022.01.30 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

HYMN O MIŁOŚCI

Każde pokolenie poetów, artystów, pisarzy próbuje wyrazić, na czym polega miłość. Dzisiaj w pierwszym czytaniu możemy usłyszeć, co ma do powiedzenia na ten temat św. Paweł.

 

 

 

 

Rozważając temat miłości, św. Paweł zawarł w swoim liście głęboką refleksję. Treść jej nie wynika ze studiów, lecz raczej z doświadczenia wiary i nadziei Apostoła. Według św. Pawła miłość jest podstawą relacji z Bogiem, który przecież jest miłością.

 

 

 

 

Paweł nie rozważa miłości ani jako pojęcia abstrakcyjnego, ani też filozoficznego, lecz postrzega ją bardzo konkretnie: miłość należy odczytywać przez pryzmat życia i objawienia Jezusa. Jezus jest cierpliwy i łaskawy, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego. Każde określenie miłości, którego w swoim opisie użył św. Paweł, znajduje swoje odzwierciedlenie w Jezusie.

 

 

 

 

Kiedyś pewna osoba powiedziała, że ona wierzy tylko w to, czego może dotknąć lub zobaczyć. W odpowiedzi usłyszała jednak pytanie o to, czy widzi lub dotyka powietrza. A przecież bez niego nie możemy oddychać, a co za tym idzie – żyć. Istnieją takie rzeczywistości, które przekraczają nasze zmysły i zarazem są niezbędne do życia. Do nich należy między innymi miłość.

 

 

 

 

Wyzwaniem dla wierzącego jest dzielić się miłością w imię Jezusa, która przez to staje się bardzo konkretna. Jesteśmy powołani do doskonalszej miłości, więc w hymnie św. Pawła możemy zamienić słowo miłość na imię Jezusa, a następnie dodać obok niego jeszcze swoje własne imię. W ten sposób będziemy mogli dostrzec, w jaki sposób mamy okazywać miłość drugiemu człowiekowi.

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne

 

 

 

CHORZY DLA MISJI

Ile dzieci pozyskałam tej nocy dla Jezusa?” – zapytała 10-letnia dziewczynka siostrę zakonną, która odwiedzała ją w szpitalu. Ta dziewczynka to Maria del Pilar. Właśnie kolejną bezsenną noc i ból towarzyszący chorobie ofiarowała w intencji dzieci w krajach misyjnych.

 

 

 

 

Maria del Pilar miała 10 lat, gdy okazało się, że choruje na chłoniaka Hodgkina. W szpitalu, pod wpływem rozmów z siostrami i listów od misjonarzy, przystąpiła do Misyjnego Apostolstwa Chorych. Odnalazła w tym swoją misję i sposób na przeżywanie cierpienia. Każdy ból i każdą bezsenną noc mogła uczynić darem dla kogoś, kto potrzebuje duchowego wsparcia. Ona ofiarowywała je w intencji misjonarzy. Czuła, że jest bliżej Chrystusa i może wstawiać się za dziećmi w krajach misyjnych. Przejęła się tym tak bardzo, że odczuwała radość po każdym akcie ofiarowania. Któregoś razu wyznała, że jeśli nie może wyzdrowieć, a na szpitalnym łóżku jest misjonarką, to zgadza się w nim zostać do końca.

 

 

 

 

Wiara i pobożność, jaką odznaczało się to dziecko, zdumiewały dorosłych. Kto nie chciałby mieć takiej wiary, by w niekończącym się bólu widzieć okazję do łączenia się z cierpiącym Chrystusem, do bycia misjonarzem? Kto nie chciałby mieć takiej siły, by cierpienie przekuwać na miłość i móc obdarzać nią innych?

 

 

 

 

Są sytuacje, gdy ból nie daje się uśmierzyć, a cierpienie wydaje się nie mieć końca. Bywa, że w takiej sytuacji człowiek się załamuje. Tonie w gniewie i żalu, szukając winy w sobie lub innych, albo poddaje się i pogrąża w rozpaczy. A czasem zdaje się promieniować miłością, jakby ból i śmierć nie miały nad nim władzy. Wierzymy, że taką „moc” może dać Chrystus.

 

 

 

 

Misyjne Apostolstwo Chorych, którym tak przejęła się Maria del Pilar, jest „duszą” Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Głosi ono, że kto modli się za misjonarzy i misje oraz ofiaruje w tych intencjach swoje cierpienie, staje się misjonarzem. Jak to działa? Jan Paweł II w Redemptoris missio napisał, że każde cierpienie, które zostaje przyjęte i ofiarowane z miłością, może mieć „wartość zbawczą”. Nie wynika ona z faktu samego cierpienia, ale z ofiary Chrystusa – Jedynego Zbawiciela. W zjednoczeniu z Ukrzyżowanym możemy zatem duchowo wspierać misjonarzy w ich pracy.

 

 

 

 

Osoby, które czynią ze swojego cierpienia duchowy dar dla Kościoła, w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary nazywane są „skarbnicą”.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem: Prenumerata – Dzień Pański

jest